ΑρχικήLOGISTICS (Page 35)

Στην εξαγορά της Chronotruck, μιας εταιρείας

Ο τομέας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Tην επικέντρωση της επενδυτικής οικονομικής πολιτική,

Την επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής λιμένων

Ο Νίκος Παπαθανάσης αναλαμβάνει υφυπουργός, αρμόδιος