ΑρχικήLOGISTICS (Page 37)

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποίησε

Τις προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και

Στην επιτάχυνση αδειοδότησης των logistics, στη

Την εμπειρία τους από την εφαρμογή

Κατατέθηκε προς έγκριση στο υπουργείο Ανάπτυξης

Τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και

Να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν νομοθετική