ΑρχικήLOGISTICS (Page 41)

Σε φάση υλοποίησης εισέρχονται ο σχεδιασμός

Στη σύσταση και συγκρότηση ομάδων εργασίας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της επέκτασης του

Την πλήρη ικανοποίηση της επιμελητηριακής κοινότητας