ΑρχικήLOGISTICS (Page 50)

Η επενδυτική αναγέννηση, με ιδιαίτερη έμφαση

Οι σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες αξιοποίησης

Επιτάχυνση μεγάλων έργων υποδομής, μεταρρυθμίσεις για

Ευκολότερη εγκατάσταση επιχειρήσεων εντός του Επιχειρηματικού

Ως έμπρακτη απόδειξη της σταδιακής αποκατάστασης