ΑρχικήLOGISTICS (Page 59)

Κατατέθηκε προς έγκριση στο υπουργείο Ανάπτυξης

Τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και

Να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν νομοθετική

Στην καθιερωμένη εκδήλωση βράβευσης των «Διαμαντιών