ΑρχικήLOGISTICS (Page 65)

Ο τομέας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Tην επικέντρωση της επενδυτικής οικονομικής πολιτική,

Την επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής λιμένων

Ο Νίκος Παπαθανάσης αναλαμβάνει υφυπουργός, αρμόδιος

Σε θετική τροχιά παραμένουν οι ελληνικές