ΑρχικήLOGISTICS (Page 70)

Στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας

Αναγκαία χαρακτήρισε την ίδρυση Γενικής Γραμματείας

Η ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών και εφοδιαστικής

Τις προτάσεις-παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας για

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς &

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη οδική μεταφορά εμπορευμάτων