ΑρχικήLOGISTICS (Page 72)

Στην επιτάχυνση αδειοδότησης των logistics, στη

Την εμπειρία τους από την εφαρμογή

Κατατέθηκε προς έγκριση στο υπουργείο Ανάπτυξης

Τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και

Να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν νομοθετική