ΑρχικήLOGISTICS (Page 74)

Μείωση 12,3% του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων

Για νέες συνεργασίες με ιδιοκτήτες φορτηγών

Στις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ενίσχυση

Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η