ΑρχικήLOGISTICS (Page 78)

Επιταχύνονται οι διαδικασίες υλοποίηση του Επιχειρηματικού

Ενσωμάτωση και μερική αναθεώρηση του νομικού

Επιτακτική θεωρεί την ανανέωση του επαγγελματικού

Σύμβουλο για την εκπόνηση και υλοποίηση

Η νέα πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας για την

Προς αναθεώρηση και ενίσχυση των ελέγχων