ΑρχικήLOGISTICS (Page 86)

Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης των οδικών εμπορευματικών

Αύξηση του κύκλου εργασιών και λειτουργικής

Αντιπροσωπεία του διοικητικού συμβουλίου του ΕΕΣΥΜ,

Μείωση του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων