ΑρχικήLOGISTICS (Page 89)

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε, χθες,

Στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας

Αναγκαία χαρακτήρισε την ίδρυση Γενικής Γραμματείας

Η ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών και εφοδιαστικής