ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (Page 10)

Λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης, τις

Ανοίγει (και τυπικά) η εγχώρια σιδηροδρομική

Την εκτέλεση δοκιμαστικού δρομολογίου, στο τμήμα

Μισθώθηκε το μεγαλύτερο τμήμα των αποθηκών

H ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου αναδείχτηκε

To Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και

Υπέρ της ενοποίησης και της διαλειτουργικότητας