ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (Page 15)

To Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και

Υπέρ της ενοποίησης και της διαλειτουργικότητας

Ολοένα και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της

Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Φέτος, το 2019, οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι