ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (Page 16)

Τα αποτελέσματα του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού

Σε εκτεταμένη συντήρηση 369 μονάδων σιδηροδρομικών

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, που είχε δημιουργηθεί,