ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (Page 39)

Την εκτέλεση δοκιμαστικού δρομολογίου, στο τμήμα

H ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου αναδείχτηκε

Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας