ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (Page 4)

Διμερή Συμφωνία για τη διασυνοριακή σιδηροδρομική

Σε προσωρινή διακοπή της σιδηροδρομικής σύνδεσής

Στη συγχώνευση, δι’ απορροφήσεως, τριών ενεργειακών