ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (Page 44)

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου

Στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ΟΣΕ αναφέρθηκε,

Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Διαδρόμου

Πραγματικότητα αποτελεί πλέον η ηλεκτροκίνηση στον

Σε τροποποιήσεις και ματαιώσεις δρομολογίων προχωρά

Στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού