ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (Page 71)

Στην πραγματοποίηση 4ωρης στάσης εργασίας, από

Την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου Μακεδονίας