ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (Page 8)

Σε επιπλέον αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων

Βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου της Κροατίας,

Σε σημαντικές τροποποιήσεις του προγράμματος δρομολογίων