ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (Page 88)

Τα υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών καθόρισαν

Εγκρίθηκε, από την Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων,

Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών εντάχθηκε

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη