ΑρχικήΓΝΩΜΗΟι ενέργειες για τη βελτίωση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Ελλάδα

Οι ενέργειες για τη βελτίωση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Ελλάδα

Η ολοκληρωμένη αστική στρατηγική απαρτίζεται από ένα σύστημα αλληλένδετων δράσεων, που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών μιας αστικής περιοχής.

Στον κατάλογο των σημαντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), που θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), περιλαμβάνονται η «προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της αρχής της συμπαγούς πόλης, αποσκοπώντας στην αντιστροφή της αστικής διάχυσης», η «διαχείριση του ελεύθερου χώρου και του αστικού πρασίνου», η «αντιστροφή της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής (υπό την ευρεία έννοια) υποβάθμισης ιδίως των περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων -συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και των νεόπτωχων- και των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/βιοτεχνικών/επαγγελματικών ζωνών», η «ένταξη κεντρικών πυρήνων, περιμετρικών περιοχών και περιαστικών ζωνών σε ενιαίες στρατηγικές ανάκαμψης, αναβάθμισης και ανάπτυξης» κ.λπ.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος υποστηρίζει και προωθεί τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών και ανάπτυξη συνεργασιών με ευρωπαϊκούς θεσμούς, με συναρμόδια υπουργεία, με φορείς και συλλόγους, με τον ιδιωτικό τομέα.

Οι πιο πρόσφατες από αυτές τις ενέργειες παρουσιάζονται ως ακολούθως:

-Χρηματοδότηση 170 και πλέον δήμων της χώρας μέσω του Πράσινου Ταμείου για τη σύνταξη και Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

-Συνεχής επικαιροποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για τον αστικό χώρο (σε όλα τα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού) και για τα θέματα της προσβασιμότητας. Συνεχής επικαιροποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για ενεργειακά θέματα, θέματα ανακύκλωσης, κυκλικής οικονομίας και φυσικού περιβάλλοντος που θεωρούνται μείζονα και εντός του πλαισίου των ΣΒΑΚ.

-Βρίσκεται σε εξέλιξη το Εθνικό Σχέδιο για την Προσβασιμότητα.

-Δημιουργήθηκε Ο.Ε., που επεξεργάζεται τη Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Μελετών Αστικού Σχεδιασμού υπαίθριων δημόσιων χώρων και οδικού περιβάλλοντος.

-Προωθήθηκε ΚΥΑ για την υλοποίηση του έργου «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» μετά την έκδοση των νέων οδηγιών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ELTIS, που ενδυναμώνουν τα θέματα ενέργειας, logistics και κλιματικής αλλαγής μέσα στο συνολικό πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής.

-Προωθήθηκε ΚΥΑ για την υλοποίηση του έργου «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην επικράτεια».

-Συστήνει Διυπουργική Ομάδα Προώθησης του Ευρωπαϊκού Εργαλείου EU ΒΙΜ (Building Information Modeling) και σχετικής ανάληψης δράσεων, για όλες τις υποδομές.

-Προωθεί από το 2002 την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης του Κοινού European Mobility Week, προς τους δήμους της χώρας με μεγάλη επιτυχία και συνεχόμενες διακρίσεις.

-Υποστηρίζει τις εκστρατείες Ecomobility μαζί με το υπουργείο Παιδείας για την ευαισθητοποίηση του μαθητικού κοινού προς μια κουλτούρα βιώσιμης κινητικότητας και Free Mobility.

-Έχει δημιουργήσει ένα Network Τοπικών Συντονιστών για τη Βιώσιμη Κινητικότητα με την καθοδήγηση από τον Εθνικό Συντονιστή, με εκπροσώπους από τους ελληνικούς δήμους (σήμερα το δίκτυο αριθμεί 180 μέλη στο σύνολο των ελληνικών δήμων) και έχει καθημερινή συνεργασία μαζί τους.

-Προώθησε τις προτάσεις του και σχέδιο τροπολογίας για την προώθηση της μικροκινητικότητας.

-Προωθεί την ανάπτυξη συνολικού δικτύου ποδηλατοδρόμων σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής για την εξυπηρέτηση του μητροπολιτικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας.

-Έχει εντάξει τη διάσταση της προσβασιμότητας σε θεσμικά – κανονιστικά κείμενα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον (προσβάσιμες παραλίες, πεζοπορικά μονοπάτια).

Ευθύμιος Μπακογιάννης,

Γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

(Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής)

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο