ΑρχικήΓΝΩΜΗΥιοθετήθηκε η άρση γεωγραφικών αποκλεισμών για το e-commerce

Υιοθετήθηκε η άρση γεωγραφικών αποκλεισμών για το e-commerce

Υιοθετήθηκε οριστικά ο νέος κανονισμός της Ε.Ε., ο οποίος από το τέλος του 2018 θα άρει όλα τα εμπόδια στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της κοινοτικής επικράτειας.

Οι νέοι κανόνες θα αποτρέπουν τις διακρίσεις για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε τιμές, πωλήσεις ή όρους πληρωμής κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλο κράτος-μέλος.

Σήμερα, ο γεωγραφικός αποκλεισμός αφαιρεί από πελάτες του διαδικτύου τη δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών από δικτυακό τόπο που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος. Ο νέος κανονισμός θα άρει τα εμπόδια και τις διακρίσεις λόγω τόπου διαμονής ή τόπου εγκατάστασης των πελατών.

Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού οι υπηρεσίες των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό είναι η παροχή πρόσβασης σε περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η χρήση του περιεχομένου αυτού.

Αποκλείονται και άλλες υπηρεσίες, όπως οι χρηματοοικονομικές, οι υπηρεσίες στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, των μεταφορών, της υγειονομικής περίθαλψης και τον κοινωνικό τομέα.

Ισότιμη πρόσβαση

Οι έμποροι δεν θα μπορούν, πλέον, να προβαίνουν σε διακρίσεις μεταξύ πελατών όσον αφορά τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, σε τρεις περιπτώσεις. Πρόκειται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο έμπορος:

1.Πωλεί αγαθά που παραδίδονται σε κράτος-μέλος στο οποίο ο έμπορος προσφέρει παράδοση ή συλλέγονται σε τόπο που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη.

2.Προσφέρει υπηρεσίες που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, φιλοξενία ιστοσελίδων και παροχή τειχών προστασίας (firewalls).

3.Παρέχει υπηρεσίες που λαμβάνονται από τον πελάτη στη χώρα όπου ο έμπορος ασκεί τη δραστηριότητά του, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία, αθλητικές εκδηλώσεις, ενοικίαση αυτοκινήτων ή εισιτήρια εισόδου σε μουσικά φεστιβάλ ή πάρκα αναψυχής.

Παράλληλα, οι έμποροι θα πρέπει να παρέχουν σαφή εξήγηση στην περίπτωση που εμποδίζουν ή περιορίζουν την πρόσβαση ή κατευθύνουν τους πελάτες σε διαφορετική διαδικτυακή επαφή.

Παθητικές πωλήσεις

Κατά γενικό κανόνα, ο νέος κανονισμός θα υπερισχύει σε περιπτώσεις σύγκρουσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ωστόσο, το δικαίωμα των προμηθευτών να επιβάλλουν περιορισμούς των ενεργητικών πωλήσεων δεν θα επηρεαστεί.

Το δίκαιο ανταγωνισμού της Ε.Ε. πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ των παθητικών πωλήσεων (όταν οι πωλήσεις γίνονται κατόπιν παραγγελιών) και των ενεργητικών πωλήσεων (όταν οι πελάτες γίνονται ενεργά στόχος εμπόρων λιανικής).

Οι περιορισμοί των παθητικών πωλήσεων θεωρούνται γενικά ως παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ενώ οι περιορισμοί των ενεργητικών πωλήσεων αποτελούν κοινή πρακτική η οποία απορρέει από την εμπορική ελευθερία.

Η Κομισιόν θα προβεί σε πρώτη εκτίμηση των επιπτώσεων των νέων κανόνων για την εσωτερική αγορά δύο χρόνια μετά τη θέση τους σε ισχύ.

Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει πιθανή εφαρμογή των νέων κανόνων σε ορισμένες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχουν περιεχόμενο προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως η μουσική που μεταφορτώνεται, τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα διαδικτυακά παιχνίδια.

Ελεύθερη τιμολογιακή πολιτική

Σε αντίθεση με τις διακρίσεις ως προς τις τιμές, οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο δεν θα απαγορεύουν τη διαφοροποίηση των τιμών, έτσι ώστε οι έμποροι να είναι ελεύθεροι να προσφέρουν διαφορετικούς γενικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, και να στοχεύουν ορισμένες ομάδες πελατών σε συγκεκριμένες περιοχές.

Επιπλέον, οι έμποροι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν αγαθά σε πελάτες εκτός του κράτους-μέλους στο οποίο παρέχουν παράδοση.

«Όχι» σε διαφορετικούς όρους πληρωμής

Επίσης, θα απαγορεύεται η αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση πελατών σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής. Οι έμποροι δεν θα επιτρέπεται συνεπώς να εφαρμόζουν διαφορετικούς όρους πληρωμής για τους πελάτες για λόγους που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης.

Nίκος Μπέλλος,

«Ναυτεμπορική»

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο