ΑρχικήΥΠΟΓΕΙΟΣΡΑΛ και ΔΑΛ δημιουργούν περισσότερη γραφειοκρατία στον Πειραιά ή όχι;

ΡΑΛ και ΔΑΛ δημιουργούν περισσότερη γραφειοκρατία στον Πειραιά ή όχι;

Γενική Γραμματεία Λιμένων, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, Δημόσια Αρχή Λιμένων Πειραιά. Όλες αυτές συνυπάρχουν στον Πειραιά, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι, εάν λειτουργούν συμπληρωματικά ή «ανταγωνιστικά» μεταξύ τους και εάν δημιουργούν περισσότερη… γραφειοκρατία.

Σημείο προστριβής μεταξύ Cosco και υπουργείου Ναυτιλίας αποτέλεσε η εμπλοκή της ΔΑΛ στο master plan του ΟΛΠ. Είχε το σχετικό δικαίωμα; Και, εάν ναι, μέχρι που;

Με αφορμή σχετικές αναφορές στον Τύπο, η ΔΑΛ σχολίασε ότι αποτελεί το φορέα άσκησης δημόσιας εξουσίας στο Λιμένα Πειραιά και έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να μεριμνά για την προσήκουσα υλοποίηση της «Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – ΟΛΠ ΑΕ», που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016.

Όπως υποστηρίζει, ουδέποτε οργάνωσε «χωριστή διαβούλευση για το master plan του ΟΛΠ». Το ακριβές, σύμφωνα με την Αρχή, είναι ότι η Δημόσια Αρχή Λιμένα Πειραιά άσκησε την ρητά προβλεπόμενη από το άρθρο 131 παρ. 5 περ. στ’ ν. 4389/2016 αρμοδιότητά της να συγκαλεί ανά τρεις μήνες συνέλευση διαβούλευσης για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Λιμένα Πειραιά.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει, είναι θέμα απλής ανάγνωσης να διαπιστώσει οποιοσδήποτε ότι η Αρχή συμπέρανε αφενός ότι «η ΟΛΠ ΑΕ έχει όντως καταβάλει σημαντική προσπάθεια προκειμένου, όχι μόνο να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις, αλλά και να συμβάλει στην ανάπτυξη της παραλιμένιας περιοχής», αφετέρου ότι «η ΔΑΛΠ αντιμετωπίζει αναμφίβολα θετικά τις αναπτυξιακές συνέπειες που θα έχει για το Λιμένα Πειραιά η προσήκουσα υλοποίηση του υπό κατάρτιση Master Plan».

Προσπαθώντας να ρίξει τους όποιους τόνους αντιπαράθεσης, οι οποίοι σε μια τόσο μεγάλη σύμβαση παραχώρησης, θεωρούνται σε κάποιο βαθμό «δεδομένοι», ο πρόεδρος της ΔΑΛ Πειραιά υπογραμμίζει ότι έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι η Δημόσια Αρχή Λιμένων, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και η ΟΛΠ ΑΕ θα συνυπάρξουν αρμονικά τα επόμενα χρόνια, με κοινό στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση του Λιμένα Πειραιά και την προσήκουσα υλοποίηση των συμφωνημένων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο