ΑρχικήLOGISTICSΆμεση επιστροφή του 90% του πιστωτικού ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων ζητεί ο ΣΕΒΕ

Άμεση επιστροφή του 90% του πιστωτικού ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων ζητεί ο ΣΕΒΕ

Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και ο σχεδιασμό υποστήριξης των εξαγωγών την επόμενη ημέρα τέθηκε επί τάπητος, σε τηλεδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του προέδρου του ΣΕΒΕ – Συνδέσμου Εξαγωγέων Γιώργου Κωνσταντόπουλου και μελών της διοίκησης του Συνδέσμου, του υφυπουργού Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία Κώστα Φραγκογιάννη, του γ.γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και προέδρου του Enterprise Greece Γρηγόρη Δημητριάδη και του διευθύνοντα συμβούλου του Enterprise Greece Γιώργου Φιλιόπουλο.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΕ, σε συνέχεια συγκεκριμένων προτάσεων που έχουν ήδη καταθέσει στην κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία και αφού τόνισαν την ετοιμότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά την κρίση της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα και να εφαρμόσει μέτρα άμεσης στήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, αναφέρθηκαν στα υφιστάμενα προβλήματα ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων και ως πιο σχετιζόμενα με τις εξαγωγές θέματα, ζήτησαν:

άμεση επιστροφή του 90% του πιστωτικού ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ποσού, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα µε τις δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί έως την 31/03/2020, ενώ το υπόλοιπο 10% να καταβληθεί σε επόμενο χρόνο μετά τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου

απαλλαγή της εισφοράς του 0,60% του Ν. 128/75 για το πρόγραμμα Εξωστρέφεια του ΟΑΕΠ σε συνδυασμό με την προχρηματοδότηση εξαγωγών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για αγορά πρώτων υλών, πρόταση, η οποία  θα μειώσει τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και θα δώσει ρευστότητα με χαμηλότερο κόστος.

Ως προς τα μέτρα πρόληψης για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων λόγω κορωνοϊού, ο ΣΕΒΕ επανήλθε στην πρότασή του για υποχρεωτική αναστολή εργασίας με ό,τι αυτή συνεπάγεται από όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ΚΑΔ που συνεχίζουν τη λειτουργία τους όλων των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται κάθε φορά από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για όλο το διάστημα της κρίσης και της διατήρησης σε ισχύ των αντίστοιχων μέτρων στήριξης.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και θα ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατό οι περιπτώσεις θέσης σε κίνδυνο της υγείας και νόσου με μεγαλύτερη πιθανότητα απώλειας και της ίδιας της ζωής εργαζομένων ευπαθών ομάδων στους χώρους εργασίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για τους ίδιους, και για τους λοιπούς εργαζόμενους και για την ίδια την επιχείρηση.

Στιγμιότυπο από την τηλεδιάσκεψη.

Ιδιαίτερη αναφορά στη συζήτηση έγινε στην ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των περισσότερων δράσεων εξωστρέφειας όπως π.χ. οι διεθνείς εκθέσεις, δράσεις Β2Β και η δημιουργία νέων και η ένταξη σε διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκθέσεων και fora, με δεδομένο ότι, λόγω κορωνοϊού, για το 2020 τουλάχιστον τέτοιου τύπου εκδηλώσεις με φυσική παρουσία θα είναι μετρημένες στα δάχτυλα και θα έχουν σαφώς μειωμένη τάση.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να σχεδιαστούν εξειδικευμένες δράσεις ψηφιακών εκθέσεων νέας γενιάς και ψηφιακού εξαγωγικού μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν με αξιοπιστία σε όποιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες είτε δημιουργηθούν σε εθνικό επίπεδο είτε ήδη λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο, λαμβανομένων σε κάθε περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων όπως π.χ. τα τρόφιμα.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία έγινε στην αξιοποίηση της καλής εικόνας, μέσω κατάλληλης διεθνούς καμπάνιας προώθησης-προβολής:

-αφενός της χώρας μας, που λόγω των έγκαιρων μέτρων που ελήφθησαν για την πρόληψη και αποφυγή διάδοσης της νόσου COVID-19 δημιούργησε ένα καλό όνομα διεθνώς για την ίδια και την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της, και,

-αφετέρου, των εξαγωγικών της επιχειρήσεων που όλο το διάστημα που προηγήθηκε, και παρά τα δεδομένα σοβαρά προβλήματα με τις μεταφορές και τα περιοριστικά μέτρα και απαγορεύσεις από όλες τις χώρες στη διακίνηση αγαθών και προσώπων και στη λειτουργία επιχειρήσεων,  συνεχίζουν, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα, την παραγωγική τους διαδικασία και την προμήθεια αγαθών εντός και εκτός Ελλάδας, τουλάχιστον σε όσους πελάτες συνεχίζουν τη λειτουργία τους, όπως ο κλάδος τροφίμων σε super markets.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ πρότεινε τη συγκρότηση μιας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων με συμμετοχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα των παραγωγικών φορέων για την συνεχή παρακολούθηση της όλης κατάστασης και την κατάθεση προτάσεων τόσο για την λήψη άμεσων μέτρων όσο και για το σχεδιασμό δράσεων για την επόμενη ημέρα της κρίσης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο