ΑρχικήLOGISTICSΑνάπτυξη «one stop shop» στην ΑΑΔΕ για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου

Ανάπτυξη «one stop shop» στην ΑΑΔΕ για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου

Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης με στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών εξωτερικού εμπορίου (Ενιαία Θυρίδα) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προβλέπει τροπολογία που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όπως τονίζεται στην τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή, η Ενιαία Θυρίδα στόχο έχει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται στη διασυνοριακή κίνηση εμπορευμάτων και αναπτύσσεται με επίκεντρο το εμπόρευμα και τη διακίνησή του.

Ως εκ τούτου, το έργο της Ενιαίας Θυρίδας εστιάζει στις τελωνειακές διατυπώσεις, καθώς η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι η μόνη Αρχή που εκ της θέσεώς της λαμβάνει πληροφορίες για όλη τη διακίνηση των εμπορευμάτων και ελέγχει τις άδειες/πιστοποιητικά/εγκρίσεις που εκδίδουν άλλες Δημόσιες Αρχές, προκειμένου να εκτελωνιστεί το εμπόρευμα.

Μέσω της Ενιαίας Θυρίδας θα διενεργείται η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση όλων των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων που απαιτούνται για το τελωνισμό των εμπορευμάτων (προτελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες).

Για τους παραπάνω λόγους, και επειδή με το άρθρο 38 του ν. 4072/2012 είχε προβλεφθεί η σύσταση Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Single Window) για τη διευκόλυνση των διαδικασιών Εξαγωγών και Εισαγωγών και δεδομένου των αρμοδιοτήτων και του κομβικού ρόλου της Τελωνειακής Υπηρεσίας στη ροή του διασυνοριακού εμπορίου, σύμφωνα με την Ενωσιακή και Διεθνή νομοθεσία, η τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4072/2012 κρίνεται αναγκαία, για τη θέσπιση του απαραίτητου νομικού πλαισίου, προκειμένου η Ενιαία Θυρίδα να αναπτυχθεί στην ΑΑΔΕ στην οποία ανήκει η Τελωνειακή Υπηρεσία.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο