ΑρχικήLOGISTICSΑνακοινώθηκαν οι δικαιούχοι των αδειών ΕΔΥΜ 2021. Μεταξύ 11/1 έως 15/2 η χορήγησή τους

Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι των αδειών ΕΔΥΜ 2021. Μεταξύ 11/1 έως 15/2 η χορήγησή τους

Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι των αδειών ΕΔΥΜ του 2021. Η χορήγησή τους γίνεται από 11/1 έως 15/2, εφόσον προηγουμένως κατατεθούν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2020 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί η άδεια ΕΔΥΜ για το 2021 μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα θεωρείται αδιάθετη και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα.

Για τη χορήγηση των αδειών αυτών, θα ληφθεί υπόψη ο πίνακας εκπρόθεσμων αιτήσεων με βάση τη σειρά κατάταξης, και σε περίπτωση αδιάθετου υπολοίπου αδειών αυτό θα διατεθεί στους αιτούντες δεύτερο βιβλίο, βάσει μοριοδότησης.

Για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2021 πραγματοποιήθηκε μοριοδότηση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με Α.Π.: Φ439/85896/2-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτούντες, οι οποίοι δεν αναφέρουν στην αίτησή τους ότι ενδιαφέρονται για τη χρήση της άδειας σε συγκεκριμένες χώρες (Ρωσία και Αυστρία) θα παραλάβουν άδειες με εδαφικούς περιορισμούς.

Επίσης, έχουν υποβληθεί πέντε εκπρόθεσμες αιτήσεις, τρεις εκ των οποίων θα ικανοποιηθούν με βάση τον πίνακα εκπρόθεσμων αιτήσεων, εφόσον μέχρι την έναρξη χορήγησης των αδειών στις 11/1/2021, δεν έχουν περιέλθει στο Υπουργείο αιτήσεις με αποδεικτικό εμπρόθεσμης αποστολής (λόγω αυξημένου φόρτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων μεταφορέων και την μοριοδότηση, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης έως και την ημερομηνία έναρξης χορήγησης των βιβλίων ΕΔΥΜ.

Οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους, με τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες και οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο στην απόφαση αυτή παράρτημα.

Παράβαση των όρων σχετικά με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, συνεπάγεται την άμεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισμό της μεταφορικής επιχείρησης από συμμετοχή στην κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ του επόμενου έτους.

Ο πίνακας των δικαιούχων στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΕΔΥΜ 2021. 

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο