ΑρχικήLOGISTICSΣτο +8,9% οι εξαγωγές στο 5μηνο του έτους. Ανησυχητική η άνοδος σε εισαγωγές και εμπορικό έλλειμμα

Στο +8,9% οι εξαγωγές στο 5μηνο του έτους. Ανησυχητική η άνοδος σε εισαγωγές και εμπορικό έλλειμμα

Σε θετική τροχιά παραμένουν οι ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες παρ’ όλα τα όποια εμπόδια σημείωσαν νέα αύξηση τόσο τον περασμένο Μάιο, όσο και συνολικά στο 5μηνο του έτους.

Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί η άνοδος που κατέγραψαν οι εισαγωγές και η περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ) υπάρχει άμεση ανάγκη ενεργοποίησης πολιτικών τόνωσης της εγχώριας παραγωγής, που θα ενισχύσουν τη δυναμική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του ΠΣΕ και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το Μάιο του 2019 αυξήθηκαν κατά 89,6 εκατ. ευρώ ή κατά 3% και διαμορφώθηκαν στα 3,04 δισ. ευρώ από 2,96 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 14,7% ή κατά 478,5 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 3,74 δισ. ευρώ έναντι 3,26 δισ. ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου του 2019, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 589,8 εκατ. ευρώ ή κατά 8,9% και ανήλθαν σε 14,02 δισ. ευρώ από 13,43 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 9,62 δισ. ευρώ από 9,03 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά επίσης 589,8 εκατ. ευρώ ή κατά 6,5%.

Αυξητικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές το Μάιο του 2019, καθώς ενισχύθηκαν κατά 874,3 εκατ. ευρώ ή κατά 20,1% και ανήλθαν σε 5,23 δισ. ευρώ έναντι 4,36 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα 3,74 δισ. ευρώ από 3,26 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 478,5 εκατ. ευρώ ή κατά 14,7%.

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 αυξήθηκαν κατά περίπου 1,92 δισ. ευρώ ή κατά 8,9%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 23,44 δισ. ευρώ έναντι 21,52 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 17,08 δισ. ευρώ από 15,65 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,43 δισ. ευρώ ή κατά 9,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον περασμένο Μάιο κατά περίπου 784,7 εκατ. ευρώ, ή κατά 56%, στα -2,19 δισ. ευρώ από -1,40 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -1,72 δισ. ευρώ από -1,38 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 344,4 εκατ. ευρώ, ή κατά 25%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Μάιος 2019)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές 4.356,6 5.230,9 20,1%
Εξαγωγές 2.955,0 3.044,6 3,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.401,6 -2.186,3 56,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές 3.259,4 3.737,9 14,7%
Εξαγωγές 1.884,3 2.018,4 7,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.375,1 -1.719,5 25,0%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Στο α’ πεντάμηνο του 2019 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1,33 δισ. ευρώ ή κατά 16,5%, στα -9,42 δισ. ευρώ από -8,09 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα 7,46 δισ. ευρώ από 6,62 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 842,9 εκατ. ευρώ ή κατά 12,7%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος- Μάιος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές 21.515,6 23.440,2 8,9%
Εξαγωγές 13.429,4 14.019,2 4,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο -8.086,2 -9.421,0 16,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές 15.650,1 17.082,8 9,2%
Εξαγωγές 9.033,1 9.622,9 6,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -6.617,0 -7.459,9 12,7%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές το Μάιο του 2019, παρατηρείται άνοδος προς τις χώρες της ΕΕ και πτώση προς τις Τρίτες Χώρες.

Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ (14,4%), και μειωμένη προς τις Τρίτες Χώρες (-8,2%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν αύξηση τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 4,6%, όσο και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 12,6%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Μάιο του 2019 διαμορφώθηκε στο 55,1% από 49,7% το Μάιο του 2018, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε σε 44,9% από 50,3% το Μάιο του 2018.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 66,9% και των τρίτων χωρών στο 33,1%.

Μάιος 2019

Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Μερίδιο 2018

Μερίδιο 2019

ΕΕ 1.467,4 1.678,8 14,4% 49,7% 55,1%
Τρίτες Χώρες 1.487,6 1.365,8 -8,2% 50,3% 44,9%
ΣΥΝΟΛΟ 2.955,0 3.044,6 3,0%

Προορισμοί Εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΕΕ 1.291,7 1.351,3 4,6% 68,6% 66,9%
Τρίτες Χώρες 592,6 667,1 12,6% 31,4% 33,1%
ΣΥΝΟΛΟ 1.884,3 2.018,4 7,1%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2019, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις χώρες της ΕΕ (8,6%) και οριακά μειωμένη προς τις Τρίτες Χώρες (-0,3%).

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις χώρες της ΕΕ κατά 4,2% όσο και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 11,8%.

Ιανουάριος-Μάιος 2019

Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Μερίδιο 2018

Μερίδιο 2019

ΕΕ 7.089,9 7.698,5 8,6% 52,8% 54,9%
Τρίτες Χώρες 6.339,5 6.320,7 -0,3% 47,2% 45,1%
ΣΥΝΟΛΟ 13.429,4 14.019,2 4,4%

Προορισμοί Εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΕΕ 6.260,2 6.521,7 4,2% 69,3% 67,8%
Τρίτες Χώρες 2.772,9 3.101,2 11,8% 30,7% 32,2%
ΣΥΝΟΛΟ 9.033,1 9.622,9 6,5%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον περασμένο Μάιο, άνοδο κατέγραψαν οι κλάδοι των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (+24,8%), των μηχανημάτων (+18,2%), των πρώτων υλών (+14,1%) και των βιομηχανικών προϊόντων (+8,6%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι κλάδοι του λαδιού (-31,3%), των ποτών και του καπνού (-7,9%) και των πετρελαιοειδών-καυσίμων (-4,4%).

Μάιος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 1.082,0 1.034,6 -4,4%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 469,2 509,4 8,6%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 407,6 413,8 1,5%
ΧΗΜΙΚΑ 307,0 334,4 8,9%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 206,6 244,2 18,2%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 187,2 233,6 24,8%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 109,6 125,1 14,1%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 83,5 76,9 -7,9%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 45,7 42,9 -6,1%
ΛΑΔΙΑ 43,2 29,7 -31,3%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου του 2019 άνοδο κατέγραψαν οι κλάδοι των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (+25,2%),των πρώτων υλών (+23,1%) και των χημικών (+18,8%).

Στον αντίποδα πτώση σημείωσαν οι κλάδοι των λαδιών (-50,4%) και των εμπιστευτικών προϊόντων (-15,8%).

Ιανουάριος-Μάιος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 4.454,3 4.468,0 0,3%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 2.144,5 2.236,9 4,3%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 1.892,5 1.920,9 1,5%
ΧΗΜΙΚΑ 1.404,8 1.668,7 18,8%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.208,3 1.253,7 3,8%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 888,1 1.112,2 25,2%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 542,2 667,2 23,1%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 277,8 311,6 12,2%
ΛΑΔΙΑ 365,8 181,4 -50,4%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 236,0 198,6 -15,8%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο