ΑρχικήLOGISTICSΒελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους οδηγούς και περιορισμό του καμποτάζ στις 3 ημέρες αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους οδηγούς και περιορισμό του καμποτάζ στις 3 ημέρες αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο

Αλλάζει η εικόνα στις οδικές μεταφορές, καθώς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησαν νέους κανόνες με στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών στον κλάδο και την βελτίωση των εργασιών συνθηκών για τους οδηγούς.

Ειδικότερα, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε τις θέσεις του για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με τη δέσμη μέτρων κινητικότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν αναθεώρηση τον κανόνων για την απόσπαση των οδηγών, τις ώρες ανάπαυσής τους και την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων για το καμποτάζ.

Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν επίσης τον τερματισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού από τις μεταφορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν εικονικές επιχειρήσεις έδρας.

Καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών στις διεθνείς μεταφορές

Για να ενισχυθεί η δυνατότητα εντοπισμού περιστατικών παραβίασης των κανόνων από τις εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών, το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο περιορισμό για τον αριθμό των επιχειρήσεων καμποτάζ (αλλιώς ενδομεταφορών, δηλ. τη μεταφορά αγαθών εσωτερικά σε χώρα της ΕΕ από εταιρεία που εδρεύει σε άλλη χώρα της ΕΕ μετά τη διασυνοριακή παράδοσή των αγαθών) με τη θέσπιση χρονικού ορίου 3 ημερών και την καταγραφή διασυνοριακών μετακινήσεων μέσω ταχογράφων των οχημάτων.

Θα πρέπει επίσης να καθιερωθεί περίοδος αναμονής για τα οχήματα, τα οποία θα βρίσκονται στη χώρα προέλευσής τους για τουλάχιστον 60 ώρες πριν αναχωρήσουν για άλλη επιχείρηση καμποτάζ, για να αποφευχθεί το φαινόμενο του «συστηματικού καμποτάζ».

Για να καταπολεμηθεί η χρήση εικονικών επιχειρήσεων, οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν ουσιαστική δραστηριότητα στη χώρα έδρας τους.

Με δεδομένο ότι χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερα ελαφρά οχήματα για την παροχή υπηρεσιών, οι σχετικές εταιρείες θα πρέπει να συμμορφώνονται επίσης με τους κανόνες της ΕΕ για τους μεταφορείς, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Ξεκάθαροι κανόνες για την απόσπαση οδηγών και λιγότερη γραφειοκρατία για τις εταιρείες

Η εφαρμογή κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για την απόσπαση των οδηγών θα παρέχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για τον τομέα των μεταφορών ο οποίος παρουσιάζει ιδιομορφίες λόγω κινητικότητας, ώστε να αποφευχθεί η γραφειοκρατία που προξενείται από διαφέρουσες προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα δίκαιες αμοιβές για τους οδηγούς.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν οι κανόνες για την απόσπαση να ισχύσουν και για το καμποτάζ αλλά και για τις διασυνοριακές μεταφορές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διαμετακόμισης (απλής διάβασης), διμερών μεταφορών και διμερών μεταφορών με μία επιπλέον φόρτωση ή εκφόρτωση σε κάθε κατεύθυνση (ή καμία στην είσοδο και δύο στην επιστροφή).

Ζητούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά μέσα για να διευκολυνθούν οι οδηγοί και να μειωθούν οι χρόνοι που απαιτούνται για τους καθ’ οδόν ελέγχους.

Θέλουν οι εθνικές αρχές να επικεντρωθούν στις εταιρείες με κακό ιστορικό συμμόρφωσης, μειώνοντας τους τυχαίους ελέγχους σε νομοταγείς μεταφορείς.

Καλύτερες εργασιακές συνθήκες

Προτείνονται επίσης αλλαγές για να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί θα έχουν καλύτερες συνθήκες ανάπαυσης.

Οι εταιρείες θα πρέπει να οργανώνουν τα χρονοδιαγράμματά τους με τέτοιο τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να γυρνούν στο σπίτι τους σε τακτά χρονικά διαστήματα – τουλάχιστον κάθε 4 εβδομάδες.

Οι ευρωβουλευτές προσθέτουν ότι οι οδηγοί δε θα πρέπει να περνούν την υποχρεωτική περίοδο ανάπαυσης στο τέλος της εβδομάδας στην καμπίνα των οχημάτων τους.

Να σημειωθεί ότι, οι κανόνες για την απόσπαση των οδηγών εγκρίθηκαν με 317 ψήφους υπέρ, 302 κατά και 14 αποχές.

Οι κανόνες για τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών εγκρίθηκαν με 394 ψήφους υπέρ, 236 κατά και 5 αποχές.

Και οι κανόνες για την τροποποίηση των κανόνων για την απελευθέρωση του τομέα των μεταφορών, τους κανόνες για το καμποτάζ και την αντιμετώπιση των εικονικών επιχειρήσεων εγκρίθηκαν με 371 ψήφους υπέρ, 251 κατά και 13 αποχές.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο