ΑρχικήLOGISTICSΕγκύκλιος για την έναρξη ταξινόμησης οχημάτων με ευφυή ταχογράφο. Τι ισχύει για τους οδικούς ελέγχους

Εγκύκλιος για την έναρξη ταξινόμησης οχημάτων με ευφυή ταχογράφο. Τι ισχύει για τους οδικούς ελέγχους

Στην έκδοση εγκυκλίου σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων με ευφυή ταχογράφο και την χορήγηση καρτών ταχογράφου προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως αναφέρεται, σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, ενημερώνουμε ότι από 18 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκίνησε η σταδιακή χορήγηση καρτών ευφυούς ταχογράφου σε συνεργεία και οδηγούς.

Ταξινόμηση οχημάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μ.β. άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, και οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, για τα οποία εκδίδεται για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας μετά τις 15 Ιουνίου 2019, εάν δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση τοποθέτησης ταχογράφου (κατωτέρω), πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ευφυή ταχογράφο.

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών κατά την ταξινόμηση ελέγχουν ότι το όχημα που εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες φέρει ευφυή ταχογράφο, που είναι ενεργοποιημένος και βαθμονομημένος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Ο εξοπλισμός του οχήματος με ευφυή ταχογράφο καταχωρείται από την υπηρεσία μεταφορών στο online μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου και αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στην στήλη των παρατηρήσεων, με τον κωδικό 177 «ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ».

Υπενθυμίζουμε ότι, εξαιρούνται από την υποχρέωση τοποθέτησης ταχογράφου τα οχήματα του άρθρου 3 κανονισμού (ΕΚ) 561/2006.

Η Ελλάδα δεν έχει χορηγήσει μέχρι στιγμής εξαίρεση από την υποχρέωση τοποθέτησης ταχογράφου σε άλλη κατηγορία οχημάτων.

Διευκρινίζεται ότι με τις υ.α. αριθμ. Φ450/23759/1220/2016 (Β’1740) και Φ450/23935/860/2017 (Β’ 2732) εξαιρέθηκαν ορισμένες κατηγορίες οχημάτων από τα άρθρα 5 έως 9 του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, που περιέχουν τους κανόνες για τις ώρες οδήγησης τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών.

Δεν εξαιρέθηκαν όμως αυτές οι κατηγορίες οχημάτων από την υποχρέωση τοποθέτησης και χρήσης της ταχογράφου σύμφωνα με τον κανονισμό 165/2014.

Οδικοί έλεγχοι

Τέλος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης καρτών οδηγών θα ικανοποιηθούν σταδιακά, οι οδηγίες που δόθηκαν με τα σημεία 5, 5α και 5β της αριθμ. 450/οικ.52365/2738/27-6-2019 (ΩΕΟΟ465ΧΘΞ-Β2Θ) εγκυκλίου μας για τους ελέγχους που πραγματοποιούν επί ελληνικού εδάφους τα όργανα του άρθρου 3 της κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, εκτός εάν άλλως οριστεί με νεότερη εγκύκλιο.

Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα, ολοκληρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός του υπουργείου, αρχικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή καρτών ψηφιακού ταχογράφου, με την εταιρεία “INFORM Π. ΛΥΚΟΣ” να ανακηρύσσεται ανάδοχος.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο