ΑρχικήLOGISTICSΕκτινάχθηκαν κατά 15,7% οι ελληνικές εξαγωγές το 2018. Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2019

Εκτινάχθηκαν κατά 15,7% οι ελληνικές εξαγωγές το 2018. Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2019

Ανοδικά κατά 15,7% κινήθηκαν οι εξαγωγές, το 2018, φτάνοντας στο ποσό των 33.417,9 εκατ. ευρώ, έναντι 28.877,4 εκατ. ευρώ κατά το 2017, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.141,8 εκατ. ευρώ, δηλ. 10,7% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.112,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, το 2018, ανήλθε στο ποσό των 55.129,8 εκατ. ευρώ, αντί 50.350,9 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 9,5%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.107,9 εκατ. ευρώ, δηλ. 2,9%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.896,3 εκατ. ευρώ, δηλ. 8,2%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, το 2018, ανήλθε σε 21.711,9 εκατ. ευρώ, έναντι 21.473,5 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 1,1%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.033,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,6% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 783,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%.

Η εικόνα τον περασμένο Δεκέμβριο

Η συνολική αξία των εισαγωγών, τον Δεκέμβριο 2018, ανήλθε στα 4.267,3 εκατ. ευρώ, έναντι 4.259,6 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2017, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,2%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 44 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,4%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 183,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήλθε στα 2.570,3 εκατ. ευρώ, έναντι 2.645,0 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του  2017, παρουσιάζοντας μείωση 2,8%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 17,2 εκατ. ευρώ δηλαδή 1% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 32,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, τον περασμένο Δεκέμβριο, ήταν στα 1.697,0 εκατ. ευρώ, αντί 1.614,6 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 26,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 150,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,7%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Δεκέμβριο του 2018, παρατηρείται άνοδος προς τις Χώρες της ΕΕ  (+2,6%), αλλά περιορισμός των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες (-8,4%).

Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν μείωση προς τις Χώρες της ΕΕ κατά -3,4% και αντίθετα αύξηση προς τις Τρίτες Χώρες κατά 9,2%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών διαμορφώθηκε στο 53,4% από 50,5% τον Δεκέμβριο του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 46,6% από 49,5% τον Δεκέμβριο του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 62,5% και των τρίτων χωρών στο 37,5%.

Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2018, δείχνουν ότι το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, διαμορφώθηκε στο 52,8% από 53,7% κατά το 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 47,2% από 46,3% το 2017.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 67,5% και των τρίτων χωρών στο 32,5%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Δεκέμβριο του 2018, από τους 10 κλάδους οι εξαγωγές σε έξι από αυτούς κινήθηκαν ανοδικά πλην των λαδιών που παρουσίασαν μεγάλη κάμψη (-54,1%), των εμπιστευτικών προϊόντων (-16,7%), των καυσίμων (-7,8%) και των τροφίμων & ζώντων ζώων (-3,4%).

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των χημικών (+11,6%), των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (+9%), των μηχανημάτων (+8,3%), των πρώτων υλών (+7,5%) και των βιομηχανικών προϊόντων (+5,6%).

Δεκέμβριος 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 851,7 785,4 -7,8%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 395,3 381,9 -3,4%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 352,1 371,8 5,6%
ΧΗΜΙΚΑ 265,3 296,0 11,6%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 233,0 252,3 8,3%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 178,0 194,1 9,0%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 139,5 149,9 7,5%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 55,0 55,6 1,1%
ΛΑΔΙΑ 95,9 44,0 -54,1%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 47,3 39,4 -16,7%

ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Κατά το 2018 συνολικά, οι εξαγωγές για όλες τις κατηγορίες προϊόντων κινήθηκαν ανοδικά. Η σημαντική άνοδος οφείλεται περισσότερο στις αυξήσεις των εξαγωγών στα πετρελαιοειδή (+28%), στα λάδια (+21,4%), στα χημικά (+14%) στα βιομηχανικά προϊόντα (+13,3%) και στα μηχανήματα (+13%).

Ιανουάριος- Δεκέμβριος  2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 8.967,9 11.480,7 28,0%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 4.633,7 5.251,2 13,3%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 4.353,5 4.595,9 5,6%
ΧΗΜΙΚΑ 3.064,6 3.493,6 14,0%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.594,5 2.932,3 13,0%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 2.108,1 2.321,8 10,1%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.291,3 1.374,1 6,4%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 715,4 722,0 0,9%
ΛΑΔΙΑ 570,4 692,4 21,4%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 532,6 553,9 4,0%

ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2019

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), «Αρχίζει τώρα μία νέα εποχή μετά την έξοδο της χώρας μας από τα μνημόνια, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις μεγάλης έκτασης στην ευρύτερη περιοχή, οι ελληνικές εξαγωγές αναμένεται να καταγράψουν νέο ιστορικό ρεκόρ το 2019.

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν πως η επένδυση στην εξωστρέφεια είναι μονόδρομος για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας, η οποία θα παράγει σταθερά πλεονάσματα. Περισσότερες εξαγωγές σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Καθίσταται πλέον επιτακτική η παροχή κινήτρων για την τόνωση της εγχώριας παραγωγής προκειμένου να εξορθολογιστεί περαιτέρω το εμπορικό ισοζύγιο».

 

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο