ΑρχικήLOGISTICSΕνθαρρύνει τη χρήση «καθαρών» οχημάτων στον δημόσιο τομέα οδικών μεταφορών η ΕΕ

Ενθαρρύνει τη χρήση «καθαρών» οχημάτων στον δημόσιο τομέα οδικών μεταφορών η ΕΕ

Κίνητρα στην αγορά οχημάτων με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές, ενθαρρύνοντας τη χρήση τους στις δημόσιες συμβάσεις, δίνει η ΕΕ.

Ειδικότερα, στις 11 Φεβρουαρίου, η ρουμανική Προεδρία κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μεταρρύθμιση η οποία θα αυξήσει τη βεβαιότητα στην αγορά και θα συμβάλει στη μείωση των συνολικών εκπομπών των μεταφορών.

Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές για αυτές τις νέες τεχνολογίες.

Σύντομα η συμφωνία θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Συμβούλιο προς επιβεβαίωση από τα κράτη-μέλη.

«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένδειξη της δέσμευσης της Ευρώπης για την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Με τις ορθές επιλογές στην πολιτική του για τις δημόσιες συμβάσεις, ο δημόσιος τομέας μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην υποστήριξη φιλικότερων προς το περιβάλλον καινοτόμων λύσεων. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος των εν λόγω κανόνων», δήλωσε η Rovana Plumb, υπουργός Μεταφορών της Ρουμανίας και πρόεδρος του Συμβουλίου.

Η μεταρρύθμιση καθορίζει ελάχιστους στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις για τα καθαρά ελαφρά οχήματα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία, για το 2025 και το 2030. Οι στόχοι εκφράζονται ως ελάχιστα ποσοστά καθαρών οχημάτων στο συνολικό αριθμό των οχημάτων οδικών μεταφορών που καλύπτονται από το σύνολο όλων των συμβάσεων και των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Το κείμενο περιλαμβάνει νέο ορισμό των «καθαρών οχημάτων». Ο ορισμός του καθαρού ελαφρού οχήματος βασίζεται στα πρότυπα εκπομπών CO2. Ο ορισμός του καθαρού βαρέος επαγγελματικού οχήματος βασίζεται στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων διευρύνεται όσον αφορά τις καλυπτόμενες πρακτικές για τις δημόσιες προμήθειες. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν σε ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δημόσιες υπηρεσίες οδικών μεταφορών, οι ειδικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, οι υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες αποστολής δεμάτων.

Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, τα κράτη-μέλη θα πρέπει εντός 24 μηνών να θεσπίσουν εθνικές διατάξεις και ακολούθως οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων, η πρώτη εκ των οποίων θα υποβληθεί έως τις 18 Απριλίου 2026.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση το Νοέμβριο του 2017 ως μέρος της δεύτερης δέσμης μέτρων της για την κινητικότητα.

Η προεδρία θα υποβάλει τη συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα στους πρέσβεις στην ΕΕ σε προσεχή σύνοδο της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου, ενώ σε μεταγενέστερη ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί επίσημη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο