ΑρχικήLOGISTICSΕνστάσεις ΟΦΑΕ στην απόφαση της ΕΕ για τους περιορισμούς στη διανυκτέρευση οδηγών φορτηγών

Ενστάσεις ΟΦΑΕ στην απόφαση της ΕΕ για τους περιορισμούς στη διανυκτέρευση οδηγών φορτηγών

Ενστάσεις διατηρεί η ΟΦΑΕ στην απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, η οποία απαγορεύει τους οδηγούς να λαμβάνουν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση εντός της καμπίνας των οχημάτων τους.

Tο Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε ότι ο Eυρωπαϊκός Κανονισμός για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης αριθ. 561/2006 και συγκεκριμένα η παράγραφος 8 του άρθρου 8 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι απαγορεύεται για τους οδηγούς να λαμβάνουν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση εντός της καμπίνας των οχημάτων τους.

Οι μειωμένες εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης και οι περίοδοι ημερήσιας ανάπαυσης εξακολουθούν να λαμβάνονται εντός των οχημάτων, υπό τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 [κατάλληλες εγκαταστάσεις καμπίνας και όχημα σταθμευμένο].

Το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε, επίσης, ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν κυρώσεις για την επιβολή της εν λόγω διάταξης.

Η θέση της ΟΦΑΕ

Η ΟΦΑΕ υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια όχι καλά τεκμηριωμένη απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. που αναμένεται να προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα, τόσο στους ιδιοκτήτες φορτηγών διεθνών μεταφορών, όσο και στους οδηγούς.

Όπως έχει επανελειμένως τοποθετηθεί η ΟΦΑΕ στα ευρωπαϊκά φόρουμ όπου συμμετέχει, για την θέσπιση ενός τέτοιου μέτρου θα έπρεπε αρχικά να είχε προβλεθεί η επάρκεια ασφαλών χώρων στάθμευσης στο σύνολο του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου, έτσι ώστε κατά την διάρκεια της κανονικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού εκτός του οχήματος, το όχημα και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα να φυλάσσονται ασφαλώς.

Παράλληλα, σε κοντινή απόσταση από τους χώρους ασφαλούς στάθμευσης θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλοι χώροι διαμονής για τους οδηγούς, καθώς σήμερα μπορεί να χρειαστεί κάποιος να διανύσει πολλά χιλιόμετρα από το εθνικό οδικό δίκτυο, προκειμένου να βρει κατάλληλο χώρο διαμονής, ενώ δε δεν του εξασφαλίζεται καν το μέσο μετάβασης!

Σημειώνεται δε, πως οι καμπίνες των σύγχρονων φορτηγών οχημάτων είναι πολλές φορές πολύ καλύτερες και πιο κατάλληλες από φθηνά πανδοχεία που βρίσκονται εκτός των μεγάλων πόλεων!

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν κοινοί και σαφείς κανόνες από τα Κράτη Μέλη για το που θα μπορεί να αναπαύεται ένας οδηγός και τι αποδεικτικά στοιχεία θα προσκομίζει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Καθώς τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει, καθώς οι ασφαλείς χώροι στάθμευσης για φορτηγά είναι ελάχιστοι στο σύνολο του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου, ενώ η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ δεν ορίζει κανένα κοινό κανόνα εφαρμογής, αντιθέτως το αφήνει ρητά στην διακριτική ευχέρεια κάθε Κ-Με τον κίνδυνο πολύ σύντομα να αντιμετωπίσουμε πολλές διαφορετικές και ασαφείς νομοθεσίες.

Οι προτάσεις της ΟΦΑΕ

Καθώς το μέτρο της απαγόρευσης της διανυκτέρευσης εντός της καμπίνας του οχήματος κατά την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση ενός οδηγού, αποσκοπεί στην βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών εργασίας των οδηγών διεθνών μεταφορών, η αντιπρόταση της ΟΦΑΕ είχε σαν κύριο γνώμονα την ουσιαστική βελτίωση του κοινωνικού χαρακτήρα του επαγγέλματος, σύμφωνα με την οποία κάθε οδηγός θα έχει την δυνατότητα να περάσει την εβδομαδιαία κανονική ανάπαυση στην χώρα εγκατάστασής του και όχι σε πανδοχεία και χώρους διαμονής αμφιβόλων συνθηκών υγιεινής.

Για τον λόγο αυτό η ΟΦΑΕ έχει υποβάλλει πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 6 του ΕΚ 561/2006, σύμφωνα με την οποία το διάστημα της οδήγησης μεταξύ των περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης θα επιμηκυνθεί από 6 ημέρες που ισχύει σήμερα σε 9 ημέρες.

Κατά αυτόν τον τρόπο κάθε οδηγός που κινείται εντός της Ευρώπης, θα έχει αρκετό χρόνο έτσι ώστε να διανύσει τα απαιτούμενα χιλιόμετρα για την ολοκλήρωση ενός δρομολογίου και την επιστροφή του στην χώρα εγκατάστασής του, προκειμένου να περάσει τον χρόνο ανάπαυσης στον προσωπικό του χώρο.

Παράλληλα, η ΟΦΑΕ μέσω της Διεθνούς Ένωσης IRU, συμμετέχει σε πανευρωπαϊκή έρευνα για την καταγραφή της ανάγκης δημιουργίας ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, τα αποτελέσματα της οποίας είναι απαραίτητα πριν την θεσμοθέτηση αντίστοιχων μέτρων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο