ΑρχικήLOGISTICSΗ ΕΕ κινείται κατά Γαλλίας και Γερμανίας για τον κατώτατο μισθό στις οδικές μεταφορές

Η ΕΕ κινείται κατά Γαλλίας και Γερμανίας για τον κατώτατο μισθό στις οδικές μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει νομική διαδικασία κατά της Γαλλίας και τηςΓερμανίας, λόγω των συνεπειών της εφαρμογής της αντίστοιχης νομοθεσίας τους για τον κατώτατο μισθό στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Παρότι υποστηρίζει πλήρως την αρχή του κατώτατου μισθού, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συστηματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τον κατώτατο μισθό, από τη Γαλλία και τη Γερμανία,σε όλες τις δραστηριότητες μεταφορών που διέρχονται από το έδαφός τους περιορίζει δυσανάλογα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Μετά από ανταλλαγή πληροφοριών με τις γαλλικές αρχές και ενδελεχή νομική εκτίμηση της εφαρμοστέας γαλλικής νομοθεσίας, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2016, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στις γερμανικές αρχές. Η επιστολή αυτή αποτελεί συνέχεια της κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει τον Μάιο του 2015, καθώς και επακόλουθων διεξοδικών συζητήσεων με τις γερμανικές αρχές με στόχο την εξεύρεση φιλικής λύσης.

Ωστόσο, ούτε η απάντηση των γερμανικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή ούτε οι επακόλουθες συζητήσεις δεν ήραν τις βασικές ανησυχίες της Επιτροπής. Οι γαλλικές και οι γερμανικές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο