ΑρχικήLOGISTICSΗ ΕΕ παραπέμπει Δανία – Φιλανδία στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση στις ενδομεταφορές

Η ΕΕ παραπέμπει Δανία – Φιλανδία στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση στις ενδομεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Δανία και τη Φινλανδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη ορθή εφαρμογή των κανόνων για τις «ενδομεταφορές», όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 για την πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Ο κανονισμός επιτρέπει στους μεταφορείς με κοινοτική άδεια να εκτελούν έως και τρεις εθνικές μεταφορές σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους, μετά την εκφόρτωση μιας διεθνούς μεταφοράς, πρακτική γνωστή ως «ενδομεταφορές». Δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί βάσει του δικαίου της ΕΕ.

Ωστόσο, η φινλανδική νομοθεσία περιορίζει τη δυνατότητα ενδομεταφορών σε δέκα μεταφορές σε διάστημα τριών μηνών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο πρόσθετος αυτός περιορισμός δεν είναι δικαιολογημένος.

Επιπλέον, βάσει του κανονισμού, κάθε ενδομεταφορά μπορεί να περιλαμβάνει πολλά σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης. Ωστόσο, η φινλανδική νομοθεσία θεωρεί ότι κάθε φόρτωση ή εκφόρτωση συνιστά ενδομεταφορά.

Σύμφωνα με τη δανική νομοθεσία, μια ενιαία πράξη ενδομεταφοράς μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα σημεία φόρτωσης «ή» εκφόρτωσης, όχι όμως και τα δύο.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, ούτε αυτοί οι περαιτέρω περιορισμοί είναι δικαιολογημένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στις δανικές και τις φινλανδικές αρχές στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 και στις 29 Απριλίου 2015 αντίστοιχα. Καθώς η Δανία και η Φινλανδία δεν ευθυγράμμισαν τη νομοθεσία τους με τη νομοθεσία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει και τα δύο κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο