ΑρχικήLOGISTICSΗ πτώση των καθαρών εισπράξεων στις θαλάσσιες μεταφορές, επιδείνωσε το ισοζύγιο μεταφορών τον Φεβρουάριο

Η πτώση των καθαρών εισπράξεων στις θαλάσσιες μεταφορές, επιδείνωσε το ισοζύγιο μεταφορών τον Φεβρουάριο

Έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 122 εκατ. ευρώ από εκείνο του Φεβρουαρίου του 2019, κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον περασμένο Φεβρουάριο, ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των ισοζυγίων αγαθών και υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων.

Αντίθετα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων εμφάνισε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το Φεβρουάριο του 2019.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου καυσίμων, παρά τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σημείωσαν μείωση κατά 2,4% σε τρέχουσες τιμές, λόγω της μεγάλης μείωσης των εξαγωγών καυσίμων (κατά 25,5%), η οποία οφείλεται τόσο στην πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου όσο και στον περιορισμό του όγκου των εξαγωγών (οι εξαγωγές καυσίμων μειώθηκαν κατά 15% σε σταθερές τιμές).

Αντίθετα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,9% σε τρέχουσες τιμές (7,1% σε σταθερές τιμές). Παράλληλα, οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν μικρή άνοδο κατά 1,3% σε τρέχουσες τιμές (2,7% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου μεταφορών (που οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 13,1% των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές) και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών βελτιώθηκε, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 24,6% και 21,1% αντίστοιχα.

Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 2,4 δισ. ευρώ, κατά 231 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019, καθώς η μικρή βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών δεν αντιστάθμισε την επιδείνωση των λοιπών ισοζυγίων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων επιδεινώθηκε. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,1% σε τρέχουσες τιμές (6,4% σε σταθερές τιμές), ενώ ειδικότερα οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 10%τόσο σε τρέχουσες τιμές όσο και σε σταθερές τιμές. Οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 1,9% σε τρέχουσες τιμές και έμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σταθερές τιμές.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε λόγω της επιδείνωσης πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών, καθώς και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Αντίθετα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο βελτιώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 21,8% και 22,9% αντίστοιχα.

Ισοζύγιο κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2020, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 107 εκατ. ευρώ  έναντι ελλείμματος 6,4 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2019, λόγω κυρίως της αύξησης των εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης. Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 140 εκατ. ευρώ, κατά 114 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ)
(προσωρινά στοιχεία)
Ιανουάριος-Φεβρουάριος Φεβρουάριος
2018 2019 2020 2018 2019 2020
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ -1.934,7 -2.197,9 -2.428,5 -1.403,8 -1.015,3 -1.137,5
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -2.910,1 -2.943,5 -3.017,9 -1.301,3 -1.205,1 -1.404,1
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ -3.610,2 -3.877,2 -3.791,2 -1.623,1 -1.676,9 -1.793,9
ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων -874,9 -858,3 -959,3 -283,3 -213,7 -416,1
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα -2.735,3 -3.018,9 -2.831,9 -1.339,8 -1.463,3 -1.377,8
ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων -3,8 -86,0 -25,6 1,3 -0,9 -6,1
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία -3.606,4 -3.791,2 -3.765,6 -1.624,4 -1.676,0 -1.787,8
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία -2.731,4 -2.932,9 -2.806,4 -1.341,2 -1.462,4 -1.371,7
Εξαγωγές  αγαθών 4.805,7 4.993,9 5.246,8 2.341,2 2.590,7 2.528,5
Καύσιμα 1.472,3 1.404,6 1.299,0 691,3 744,7 555,0
Πλοία (πωλήσεις) 10,8 9,4 11,5 8,7 7,8 8,0
Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία 3.322,6 3.579,9 3.936,3 1.641,2 1.838,2 1.965,5
Εισαγωγές  αγαθών 8.415,9 8.871,1 9.038,0 3.964,3 4.267,6 4.322,4
Καύσιμα 2.347,2 2.262,9 2.258,3 974,6 958,4 971,1
Πλοία (αγορές) 14,7 95,5 37,1 7,4 8,6 14,1
Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία 6.054,0 6.512,7 6.742,7 2.982,4 3.300,6 3.337,2
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 700,1 933,7 773,3 321,8 471,8 389,8
Εισπράξεις 3.375,2 3.803,0 3.914,9 1.589,6 1.766,7 1.879,9
Ταξιδιωτικό 313,0 428,8 527,0 161,3 198,5 240,4
Μεταφορές 2.362,0 2.598,3 2.649,1 1.111,4 1.205,1 1.255,1
Λοιπές υπηρεσίες 700,2 775,8 738,8 316,9 363,1 384,4
Πληρωμές 2.675,1 2.869,2 3.141,7 1.267,8 1.294,9 1.490,1
Ταξιδιωτικό 280,9 332,3 373,2 142,8 165,0 166,7
Μεταφορές 1.679,6 1.701,5 1.901,7 801,6 776,8 910,0
Λοιπές υπηρεσίες 714,6 835,4 866,8 323,5 353,1 413,4

Συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2020, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 1 δισ. ευρώ, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με εκείνο του Φεβρουαρίου του 2019. Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 2,3 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 344 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Το Φεβρουάριο του 2020, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) σημείωσαν άνοδο κατά 378 εκατ. ευρώ χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της αύξησης (κατά 301 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 597 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, τόσο η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού όσο και η αύξηση των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων.

Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) διαμορφώθηκε σε 681 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε αύξηση των απαιτήσεων έναντι του εξωτερικού, λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αλλοδαπών επιχειρήσεων (157 εκατ. ευρώ) και σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού (149 εκατ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 208 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 745 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (1,2 δισ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την αύξηση (κατά 3,3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2020, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 7,8 δισ. ευρώ, έναντι 6,5 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου του 2019.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο