ΑρχικήLOGISTICSΗ ψηφιοποίηση και βελτίωση της αγοράς των οδικών μεταφορών στο επίκεντρο της ΕΕ

Η ψηφιοποίηση και βελτίωση της αγοράς των οδικών μεταφορών στο επίκεντρο της ΕΕ

Το μέλλον των οδικών μεταφορών απασχόλησε τους εκπροσώπους της ΕΕ και του κλάδου στο «Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Οδικές Μεταφορές», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες

Ανάμεσα στις άμεσες προτεραιότητες που έχει θέσει η Επιτροπή για τις οδικές μεταφορές συγκαταλέγεται η αποσαφήνιση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και τον κανονισμών που διέπουν τις μεταφορές, με στόχο την κοινή ερμηνεία και εφαρμογή από όλα τα κράτη – μέλη, καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να αντιμετωπιστεί η παράνομη μεταφορά.

Στόχοι για το άμεσο μέλλον είναι:

– Η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς,

– Η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους απασχολούμενους του κλάδου, με την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων,

– Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,

– Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των εγγράφων, με στόχο την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας.

Από ελληνικής πλευράς, η ΟΦΑΕ κατέθεσε τις προτάσεις της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες και σημαντικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

logis-LOGISTICS42

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο