ΑρχικήLOGISTICS«Καμπανάκι» ΣΕΒΕ στον Αλ. Τσίπρα για τις εξαγωγές και τη μη ανταγωνιστικότητα

«Καμπανάκι» ΣΕΒΕ στον Αλ. Τσίπρα για τις εξαγωγές και τη μη ανταγωνιστικότητα

Η ελληνική αγορά είναι η πιο κλειστή και λιγότερο ανταγωνιστική στην Ε.Ε. Το 2015, ο βαθμός «ανοίγματος» της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές εμπόριο (σύνολο εισαγωγών και εξαγωγών ως % ΑΕΠ) υπολογίζεται σε 59%, όταν για την Ιρλανδία ανέρχεται σε 217%.

Το εμπορικό έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας διευρύνεται συνεχώς, με την αξία των εξαγωγών (συμπ. καυσίμων) να βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, σε βάθος πενταετίας.

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις χρειάζονται πρακτικά εργαλεία, όπως παροχή ρευστότητας και ανταγωνιστικό κόστος χρήματος, ανταγωνιστικούς φορολογικούς συντελεστές και άρση της υπερφορολόγησης.

Τα ανωτέρω μετέφερε στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Δρ Κυριάκος Λουφάκης και ο Α’ Αντιπροέδρος Γεδεών Βούλη στη συνάντηση που είχαν ενόψει ΔΕΘ.

Στη συνάντηση που ήταν κοινή, με εκπροσώπους των σημαντικότερων φορέων της Βόρειας Ελλάδας, συμμετείχαν και η Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κα. Όλγα Γεροβασίλη και η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) κα. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά.

Το κεντρικό μήνυμα που μετέφερε εκ μέρους των εξαγωγέων ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ήταν το εξής:  Η ελληνική οικονομία παραμένει και γίνεται όλο και πιο κλειστή (η συμμετοχή στο ΑΕΠ των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών βαίνει μειούμενη), με λιγότερο ελεύθερη αγορά και βέβαια με περισσότερες θεσμικές στρεβλώσεις, ενώ αξιοσημείωτη είναι η μείωση της οικονομικής ελευθερίας συνολικά κατά 9,5 μονάδες από το 2010.

Είναι η πιο κλειστή και η λιγότερη ανταγωνιστική αγορά στην Ε.Ε. Το 2015, ο βαθμός ανοίγματος της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές εμπόριο (σύνολο εισαγωγών και εξαγωγών ως % ΑΕΠ) υπολογίζεται σε 59%, όταν για την Ιρλανδία ανέρχεται σε 217%.

Το εμπορικό έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας διευρύνεται συνεχώς,  με την αξία των εξαγωγών (συμπ. καυσίμων) να βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό σε βάθος πενταετίας.

Προκειμένου λοιπόν να επέλθει η ανάπτυξη και να αυξηθεί η απασχόληση είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να αντιστραφεί αυτή η τάση προς μια πιο ανοιχτή οικονομία και ιδιαίτερα με την ενίσχυση του εξωστρεφούς τομέα των εξαγωγών.

Η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Εάν η ελληνική οικονομία αποκτήσει μια αντίστροφη τάση προς ανοιχτή  οικονομία (open economy με έμφαση στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και Α.Ξ.Ε.), τότε είναι εφικτός ο στόχος της μείωσης της ανεργίας σε ποσοστό κάτω του 20% σε ένα χρόνο από σήμερα (από 23,6% που είναι σήμερα).

Οι άνεργοι μπορούν να βρουν διατηρήσιμεςθέσεις στις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, εάν συμφωνηθεί μία ειλικρινής, έντιμη και μακρόπνοη στρατηγική στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις χρειάζονται πρακτικά εργαλεία, όπως παροχή ρευστότητας και ανταγωνιστικό κόστος χρήματος, ανταγωνιστικούς φορολογικούς συντελεστές και άρση της υπερφορολόγησης, ανταγωνιστικό μη μισθολογικό κόστος.

Σύμφωνα, άλλωστε, με σχετικές εκτιμήσεις, κάθε 4 μονάδες αύξησης των εξαγωγών συνεπάγονται αύξηση 1% του ΑΕΠ, σε μια οικονομία που βρίσκεται στην προτελευταία θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές αγαθών ως % ΑΕΠ), η οποία για το α’ τρίμηνο 2016 ανέρχεται σε  14%, όταν για την ΕΕ-28 υπολογίζεται σε 33%.

Στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου δράσης για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις εντάσσεται το αίτημα του ΣΕΒΕ για καθιέρωση κατάλληλα προσδιορισμένου οριζόντιου κριτηρίου εξωστρέφειας (με επιπλέον μοριοδότηση, κ.λ.π.), σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και γενικότερα, όπως πχ στον τρόπο αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων, νέο δανεισμό από το τραπεζικό σύστημα με τη δημιουργία ενός «Λευκού Τειρεσία», κ.ά., ώστε, αφενός, να ενισχυθούν και να επιβραβευθούν οι ήδη εξαγωγικές επιχειρήσεις και, αφετέρου, να παροτρυνθούν οι μη ή σε μικρό ποσοστό εξαγωγικές να αναπτύξουν εξωστρέφεια.

Ο ορισμός της εξαγωγικής επιχείρησηςπου θα δικαιούται της ειδικής αυτής μεταχείρισης στο πλαίσιο μιας πολιτικής στόχευσης (focus strategy) – σύμφωνα με μια πρώτη προσέγγιση από τον ΣΕΒΕ, εξαγωγική θα μπορούσε να είναι η επιχείρηση με ποσοστό εξαγωγών πάνω από 25%, είτε με αξία των εξαγωγών της πάνω από 3 εκ. ευρώ – θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω μελέτης.

Ως προς την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση του κόστους χρήματος σημαντικά παραμένουν για τους Έλληνες εξαγωγείς η πραγματικά άμεση επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και η κατά το δυνατό εξαντλητική χρήση του Ειδικού Διπλοτύπου Απαλλαγής από ΦΠΑ καθώς και η κατάργηση της εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75 για τα εξαγωγικά δάνεια.

Μείζον στρατηγικό θέμα για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας παραμένει για τον ΣΕΒΕ η επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης του λιμένα Θεσσαλονίκης και μάλιστα σε πάροχο που θα προσελκύσει διεθνείς γραμμές. Οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση απαξιώνει περαιτέρω το λιμάνι και μειώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του και το τίμημα της παραχώρησης, με επιπτώσεις στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα και στην απασχόληση της ευρύτερης περιοχής.

Τέλος, ιδιαίτερο σημαντικό θέμα για τον ΣΕΒΕ αποτελεί η πιστοποιημένη κατάρτιση/εξειδίκευση στελεχιακού δυναμικού σε θέματα εξαγωγών/διεθνοποίησης με υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος μαθητείας (διττή εκπαίδευση).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο