ΑρχικήLOGISTICSΚατά 17% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της Sarmed το 2018. Στα 1,34 εκατ. τα καθαρά κέρδη

Κατά 17% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της Sarmed το 2018. Στα 1,34 εκατ. τα καθαρά κέρδη

Ανοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών και η καθαρή κερδοφορία της Sarmed το 2018. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 29,4 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση 17% και τα καθαρά κέρδη στα 1,34 εκατ.

Το περσινό έτος, η εταιρεία ενίσχυσε το πελατολόγιό της, στοχεύοντας σε περαιτέρω ανάπτυξη το 2019.

Συγκεκριμένα:

-Ο συνολικός κύκλος εργασιών (υπηρεσιών και λοιπών εσόδων) ανήλθε σε 29,4 εκατ. €, έναντι των 25,1 εκατ. € το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17%.

-Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 2,69 εκατ. € το 2018, έναντι 2,81 εκατ. € το 2017.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 1,52 εκατ. €, έναντι 1,98 εκατ. €  το 2017.

-Η καθαρή θέση της Sarmed (σύνολο ιδίων κεφαλαίων) ενισχύθηκε κατά € 1,52 εκατ. €, στα 51,8 εκατ. €, με τους δείκτες ιδίων προς ξένων κεφαλαίων και ιδίων προς μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφώνονται στο 3,72 και 3,77 αντίστοιχα, από 3,48 και 3,05 το 2017.

Την εικόνα της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας συμπληρώνουν η αυξημένη ταμειακή θέση της και ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός.

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα, βάσει των δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Γιάννης Χ. Σαραντίτης σημείωσε σχετικά: «Το 2018 ήταν μία πολύ θετική χρονιά για την αναπτυξιακή πορεία και τα οικονομικά αποτελέσματα της Sarmed.

Σημαντική συνεισφορά προς αυτήν την κατεύθυνση είχε η ενίσχυση του πελατολογίου της εταιρείας, στο οποίο προστέθηκαν σημαντικές πολυεθνικές, αλλά και ελληνικές εταιρείες με ηγετική θέση στον κλάδο τους.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιάννης Χ. Σαραντίτης

Εκτός από την ιδιαίτερα υγιή χρηματοοικονομική της κατάσταση, η Sarmed διακρίνεται για την ποιότητα, την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών της, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής σε όλη την αλυσίδα αξίας και τις ικανότητες των στελεχών της.

Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντων, σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, συνεχή εκπαίδευση και ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας. Παράλληλα, αποδίδει μεγάλη έμφαση στην κανονιστική συμμόρφωση, στις σύγχρονες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και στην εταιρική υπευθυνότητα.

Η Sarmed, ενισχυμένη κεφαλαιακά και σε εσωτερικές δομές, στοχεύει το 2019 σε περαιτέρω λειτουργική, αλλά και σε μη οργανική ανάπτυξη, θέτοντας ως στόχο της να παραμείνει  στην κορυφή του κλάδου των logistics στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο