ΑρχικήLOGISTICSΆνοδος 13,5% των ελληνικών εξαγωγών τον Ιανουάριο. Προβληματισμός για τις επιπτώσεις του κορωναϊού

Άνοδος 13,5% των ελληνικών εξαγωγών τον Ιανουάριο. Προβληματισμός για τις επιπτώσεις του κορωναϊού

Θετικό πρόσημο καταγράφουν, στο ξεκίνημα του 2020, οι ελληνικές εξαγωγές, που συνέχισαν την ανοδική πορεία που διέγραψαν την περασμένη χρονιά, κατά την οποία πέτυχαν νέο ιστορικό ρεκόρ.

Η δυναμική που έχουν αποκτήσει τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό διατηρήθηκε και τον Ιανουάριο του 2020, στοιχείο ενθαρρυντικό για την πορεία στο υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, σχολιάζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

Στα ενθαρρυντικά στοιχεία είναι και η μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 9,8%, παρά την αύξηση των εισαγωγών.

Από την άλλη πλευρά, πηγή έντονου προβληματισμού και ανησυχίας αποτελεί το εύρος των επιπτώσεων του κορωναϊού στην παγκόσμια οικονομία και τα προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν στην προσπάθεια ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Με αφορμή η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, δήλωσε «Για ακόμη μια φορά οι ελληνικές εξαγωγές απέδειξαν πως αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας καταλυτικά στην αύξηση του ΑΕΠ και στην τόνωση της απασχόλησης.

Ωστόσο, έντονο προβληματισμό δημιουργεί η ραγδαία εξάπλωση του κορωναϊού στις διεθνείς αγορές -και ειδικότερα στην Ιταλία, η οποία αποτελεί το Νο1 εξαγωγικό προορισμό των ελληνικών προϊόντων- καθώς επίσης οι ανησυχίες που εκφράζονται για επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Οι Έλληνες εξαγωγείς παρακολουθούν με ψυχραιμία τις εξελίξεις και βρίσκονται σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση, εάν χρειαστεί θα πρέπει η Πολιτεία να συμπεριλάβει και τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις στα μέτρα στήριξης που ορθά δρομολογεί για όσες εταιρείες αυτή τη στιγμή πλήττονται από τις συνέπειες του κορωναϊού».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του ΠΣΕ και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον περασμένο Ιανουάριο, σημείωσαν άνοδο κατά 337,4 εκατ. ευρώ ή κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 2,84 δισ. ευρώ από 2,51 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Αντίστοιχα, ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, καθώς ενισχύθηκαν κατά 10,5% ή κατά 188,4 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 1,99 δισ. ευρώ από 1,80 δισ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές τον Ιανουάριο του 2020 καθώς αυξήθηκαν κατά 129,6 δισ. ευρώ ή κατά 2,8% και ανήλθαν σε 4,75 δισ. ευρώ έναντι 4,62 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,44 δισ. ευρώ από 3,27 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 172,8 εκατ. ευρώ ή κατά 5,3%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος 2020)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)

Αξία 2019 (εκατ. ευρώ)* Αξία 2020 (εκατ. ευρώ)*

Μεταβολή %

Εισαγωγές 4.621,1 4.750,7 2,8%
Εξαγωγές 2.507,3 2.844,7 13,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.113,8 -1.906,0 -9,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)

Αξία 2019 (εκατ. ευρώ)* Αξία 2020 (εκατ. ευρώ)*

Μεταβολή %

Εισαγωγές 3.265,4 3.438,2 5,3%
Εξαγωγές 1.802,2 1.990,6 10,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.463,2 -1.447,6 -1,1%

Πηγή: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε τον Ιανουάριο κατά 207,8 εκατ. ευρώ, ή κατά 9,8%, στα 1,91 δισ. ευρώ από 2,11 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 1,45 δισ. ευρώ από 1,46 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 15,6 εκατ. ευρώ, ή κατά 1,1%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά την πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές, τον περασμένο Ιανουάριο, παρατηρείται άνοδος τόσο προς την ΕΕ όσο και προς τις Τρίτες Χώρες.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις χώρες της ΕΕ κατά 10,1% και ακόμα περισσότερο προς τις Τρίτες Χώρες, κατά 18,4%.

Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις χώρες της ΕΕ κατά 11,4% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 8,1%.

Ιανουάριος 2020

Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά)

Αξία 2019 (εκατ. ευρώ)* Αξία 2020 (εκατ. ευρώ)* Μεταβολή % Μερίδιο 2019

Μερίδιο 2020

ΕΕ 1.486,8 1.636,7 10,1% 59,3% 57,5%
Τρίτες Χώρες 1.020,5 1.208,0 18,4% 40,7% 42,5%
ΣΥΝΟΛΟ 2.507,3 2.844,7 13,5%

Προορισμοί Εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή)

Αξία 2019 (εκατ. ευρώ)* Αξία 2020 (εκατ. ευρώ)*

Μεταβολή %

ΕΕ 1.272,2 1.417,8 11,4% 70,6% 71,2%
Τρίτες Χώρες 530,0 572,8 8,1% 29,4% 28,8%
ΣΥΝΟΛΟ 1.802,2 1.990,6 10,5%

Πηγή: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών διαμορφώθηκε στο 57,5% από 59,3% τον Ιανουάριο του 2019 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 42,5% από 40,7% τον Ιανουάριο του 2019.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 71,2% και των τρίτων χωρών στο 28,8%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Ιανουάριο του 2020, οι περισσότεροι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην των Πρώτων Υλών (-2,2%) και της κατηγορίας Ποτά & Καπνός (-1,7%), συγκριτικά με τον πρώτο μήνα του 2019.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι κατηγορίες των Λαδιών (43,8%), των Μηχανημάτων (17,5%), των Πετρελαιοειδών (16,5%), των Διαφόρων Βιομηχανικών (15,5%), των Τροφίμων & Ζώων Ζώντων (15,1%) και των Χημικών (12,5%).

Αυξητικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές των Βιομηχανικών Προϊόντων (7,2%), ενώ μεγάλη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασαν και οι -χαμηλές σε αξία- εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (33,1%).

Ιανουάριος 2020

Κατηγορίες Προϊόντων

Αξία πέρυσι (εκατ. ευρώ)* Αξία φέτος (εκατ. ευρώ)*

Μεταβολή %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 736,0 857,8 16,5%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 353,1 406,3 15,1%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 374,0 400,8 7,2%
ΧΗΜΙΚΑ 333,9 375,6 12,5%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 232,1 272,7 17,5%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 208,8 241,1 15,5%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 131,7 128,8 -2,2%
ΛΑΔΙΑ 46,4 66,7 43,8%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 57,2 56,2 -1,7%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 29,0 38,6 33,1%

Πηγή: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο