ΑρχικήLOGISTICSΜνημόνιο συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ερευνητικής υποδομής EN.I.R.I.S.S.T.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ερευνητικής υποδομής EN.I.R.I.S.S.T.

Επισημοποιήθηκε πρόσφατα το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και  της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για τη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και τις Μεταφορές (EN.I.R.I.S.S.T.).

Το μνημόνιο  υπέγραψε για το υπουργείο ο υφυπουργός κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης και για την EN.I.R.I.S.S.T. η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου που χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου κα Αμαλία Πολυδωροπούλου.

Στο πλαίσιο του μνημονίου αυτού, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προτίθεται να παράσχει κατάλληλα δεδομένα στην υποδομή EN.I.R.I.S.S.T. που αφορούν στα μέσα μεταφοράς της αρμοδιότητάς του, στοιχεία σχετικά με τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα, καθώς και στοιχεία οδικής ασφάλειας.

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν και θα αναλυθούν από ερευνητές της EN.I.R.I.S.S.T., ώστε να προσφέρουν λύσεις που συνδυάζουν αναλύσεις και τεχνικές οπτικοποίησης και εξόρυξης δεδομένων, καθώς και προτάσεις με στόχο την καλύτερη προσαρμογή του συγκοινωνιακού σχεδιασμού στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Οι εκροές/αναμενόμενα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την κατανόηση των αναγκών των επιβατών, τις εμπορευματικές μεταφορές/logistics, τον καταμερισμό μετακινήσεων σε μεταφορικά μέσα και στο δίκτυο, την οδική ασφάλεια, κ.ά.

Η ερευνητική υποδομή EN.I.R.I.S.S.T.

Η EN.I.R.I.S.S.T. αποτελεί μια πρωτοποριακή ερευνητική υποδομή, η οποία εστιάζει σε τρεις τομείς που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την ελληνική επικράτεια, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο: τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συμμετέχουν ακόμα 10 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας, ως ακολούθως:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Λόγω της επιστημονικής και τεχνολογικής διεπιστημονικότητας της Ε.Υ. συνδυάζει:

α) τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (με μέριμνα της διαφύλαξης της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων),

β) τη δημιουργία καινοτόμων μοντέλων και τεχνικών προγραμματισμού,

γ) την ανάπτυξη χρήσιμων εφαρμογών, ασφαλών και φιλικών προς τους χρήστες/ριες, και

δ) την ανάπτυξη ψηφιακών παρατηρητηρίων με στόχο την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, ερευνητικούς οργανισμούς, κτλ.).

Με αυτό τον τρόπο, το όραμα της EN.I.R.I.S.S.T. είναι να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας που θα προάγει και θα υποστηρίζει την έρευνα στους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών.

Η EN.I.R.I.S.S.T. αναπτύσσει έξι πλατφόρμες, δυο εκ των οποίων είναι άμεσα σχετιζόμενες με τις μεταφορές και το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας:

-Πλατφόρμα Χερσαίων & Διατροπικών Μεταφορών, όπου αναπτύσσονται εργαλεία βελτιστοποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και ένα παρατηρητήριο για τις συνδυασμένες μεταφορές.

-Πλατφόρμα Επιβατικών Μετακινήσεων, όπου αναπτύσσονται υπηρεσίες για την προσομοίωση επιβατικών μετακινήσεων, την οδική ασφάλεια, την ηλεκτροκίνηση, την προώθηση των πράσινων μεταφορών και την ανάλυση καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών, όπως τα αυτόνομα οχήματα, η Κινητικότητα ως Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ερευνητική υποδομή EN.I.R.I.S.S.T. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της: http://www.enirisst.gr

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο