ΑρχικήLOGISTICSΞεκινά το Log-Attica για την αναδιοργάνωση των αστικών εμπορευματικών μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής

Ξεκινά το Log-Attica για την αναδιοργάνωση των αστικών εμπορευματικών μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής

Πρωτοβουλίες για την αναδιοργάνωση και βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών εμπορευματικών μεταφορών της Περιφέρειας, προς όφελος των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό συνεδρίασε, στις 3 Σεπτεμβρίου, η επιτροπή συντονισμού του νέου επιχειρησιακού προγράμματος Log-Attica, προκειμένου να οριστικοποιήσει τον οδικό χάρτη για την εκτέλεσή του.

Όπως επισημαίνει η Περιφέρεια, τα φορτηγά κινούνται άδεια στο 60% των ημερήσιων διαδρομών τους, ενώ και οι υποδομές του οδικού δικτύου είναι περιορισμένες και οι χώροι φορτοεκφόρτωσης ελάχιστοι.

Ως αποτέλεσμα, η αστική μεταφορά εμπορευμάτων δημιουργεί κοντά στο 15% της κίνησης στο αστικό δίκτυο της Περιφέρειας και ευθύνεται για το 30%-50% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και για το 25% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, η αστική διανομή εμπορευμάτων αποτελεί τον «πνεύμονα» της εμπορικής δραστηριότητας και της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων και αστικών κέντρων.

Ωστόσο, το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας των αστικών εμπορευματικών μεταφορών στην Αττική είναι μη βιώσιμο και απέχει πολύ από το επιθυμητό και ρεαλιστικό επίπεδο.

Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει «άμεσα πρωτοβουλία, προωθώντας ένα νέο, συνεκτικό σχέδιο βιώσιμων αστικών εμπορευματικών μεταφορών που επιτρέπει την αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης προς μία νέα, βιώσιμη και αειφόρα κατεύθυνση.

Ένα συνεκτικό σχέδιο που ορίζει ξεκάθαρους κανόνες και μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται από όλους και συνεχώς.

Ένα σχέδιο που θα παρέχει κίνητρα για την προώθηση νέων περιβαλλοντικά-φιλικών και καινοτόμων λύσεων.

Ένα σχέδιο που θα προδιαγράφει ένα αξιόπιστο πλάνο και ένα συνολικό όραμα για το μέλλον των αστικών μεταφορών της Αττικής.

Το υφιστάμενο μοντέλο είναι αναποτελεσματικό και τελικά δεν ωφελεί τους πολίτες της Αττικής, επαγγελματίες και επιχειρήσεις» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, πρόκειται για ένα μοντέλο λειτουργίας, έντονα ενεργοβόρο και με σημαντικές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την κινητικότητα των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα των Δήμων της Αττικής.

Τα φορτηγά κινούνται άδεια στο 60% των ημερήσιων διαδρομών τους. Οι υποδομές του οδικού δικτύου είναι περιορισμένες και οι χώροι φορτοεκφόρτωσης ελάχιστοι.

Ως αποτέλεσμα η αστική μεταφορά εμπορευμάτων δημιουργεί κοντά στο 15% της κίνησης στο αστικό δίκτυο της Περιφέρειας και ευθύνεται για το 30%-50% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και για το 25% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης δεν είναι βιώσιμη».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο