ΑρχικήLOGISTICSΟδηγίες ΑΑΔΕ για το Brexit. Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται

Οδηγίες ΑΑΔΕ για το Brexit. Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται

Ενημέρωση για το τι θα συμβεί στο ενδεχόμενο ενός Brexit χωρίς συμφωνία (no deal Brexit), παρέχει με έγγραφό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση της ΑΑΔΕ, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας με την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται πλέον τρίτη χώρα.

«Κατά συνέπεια όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο από την εν λόγω ημερομηνία, θα υπόκεινται στις κατάλληλες κατά περίπτωση τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες εισαγωγής που προβλέπονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα καθώς και στις Εφαρμοστικές διατάξεις (καν. 2447/2015) και στις Εξουσιοδοτικές διατάξεις αυτού (καν. 2446/2015)» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για το Brexit

Η ΑΑΔΕ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τρία πακέτα οδηγιών. Το πρώτο περιλαμβάνει οδηγίες «για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα – Ατέλειες – Μεταφορά συνήθους κατοικίας – Ταξιδιώτες τρίτων χωρών».

Το δεύτερο έγγραφο πρόκειται για οδηγίες σχετικά «με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία – Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων».

Το τρίτο «πακέτο» οδηγιών αφορά τις «απλουστευμένες διαδικασίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης: Εγκεκριμένος αποστολέας – Εγκεκριμένος παραλήπτης – Εγκεκριμένος παραλήπτης TIR – Εγκεκριμένος εκδότης»

Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται

Σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD), στο οποίο παραπέμπει η ΑΑΔΕ περιγράφονται οι προϋποθέσεις κατά τις οποίες μια ελληνική εταιρεία θα πληγεί από το Brexit.

Όπως αναφέρει η TAXUD η εταιρεία σας θα επηρεαστεί από το Brexit:

 • …αν πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • …αν αγοράζει αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο
 • …αν μεταφέρει εμπορεύματα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο παρακάτω κατάλογος ελέγχου περιλαμβάνει τα πρακτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις, για να μην αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα κατά το Brexit:

 • Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, καταχωρίστε την επιχείρησή σας στην εθνική τελωνειακή αρχή, για να πραγματοποιεί συναλλαγές με χώρες εκτός ΕΕ. Σε αυτόν τον κατάλογο μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών τελωνειακών αρχών.
 • Εξετάστε κατά πόσον η επιχείρησή σας είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συναλλαγές σας με το Ηνωμένο Βασίλειο ή μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή κατά πόσον διαθέτει τις αναγκαίες:
 • 1- ικανότητες σε ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό εκπαιδευμένο σε τελωνειακά θέματα)·
 • 2- τεχνικές ικανότητες (συστήματα πληροφορικής και λοιπά)· και
 • 3- τελωνειακές άδειες, όπως για ειδικά καθεστώτα (αποθήκευση, μεταποίηση ή για εμπορεύματα που υπάγονται στον κανόνα «ειδικής χρήσης»).
 • Ρωτήστε την εθνική τελωνειακή αρχή σας σχετικά με τις υφιστάμενες τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις που είναι διαθέσιμες για την επιχείρησή σας, όπως:
 • οι απλουστεύσεις για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς·
 • οι συνολικές εγγυήσεις, με μειωμένα ποσά ή απαλλαγές·
 • οι απλουστεύσεις για καθεστώτα διαμετακόμισης.
 • Εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβάλετε αίτηση για να σας χορηγηθεί η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) από την εθνική τελωνειακή αρχή σας.
 • Αν έχετε εγγραφεί στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα για τον ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγγραφείτε σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27.
 • Αν έχετε καταβάλει ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018, υποβάλετε τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αρκετά πριν από τις 13 Απριλίου 2019, ώστε να διεκπεραιωθούν πριν από αυτήν την ημερομηνία.
 • Μιλήστε με τους επιχειρηματικούς εταίρους σας (προμηθευτές, διαμεσολαβητές, μεταφορείς,…), διότι το Brexit ενδέχεται να έχει επίσης επιπτώσεις και στην αλυσίδα εφοδιασμού σας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο