ΑρχικήLOGISTICSΠοιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών τεχνίτη ευφυούς ταχογράφου

Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών τεχνίτη ευφυούς ταχογράφου

Στην έκδοση διευκρινιστικής απόφασης αναφορικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις, που θέτει ο Κανονισμός 165/2014 για τα συνεργεία ευφυούς ταχογράφου, προκειμένου να εκτελούνται εργασίες του τεχνίτη ευφυούς ταχογράφου, προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών.

Οι απαιτήσεις είναι οι εξής:

  1. Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ταχογράφου ότι το συνεργείο διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό διεξαγωγής των σχετικών δοκιμών και εργασιών επί του ευφυούς ταχογράφου.
  2. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του εξοπλισμού διεξαγωγής των σχετικών δοκιμών και εργασιών επί του ευφυούς ταχογράφου από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
  3. Βεβαίωση εκπαίδευσης του τεχνίτη από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής του ευφυούς ταχογράφου για τη λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού.

Παράλληλα, τονίζεται ότι, «μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων των εξειδικευμένων όρων και προϋποθέσεων για τον τεχνίτη και το συνεργείο ευφυούς ταχογράφου απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία επί του ευφυούς ταχογράφου, από τεχνίτες ψηφιακού ταχογράφου.

Πριν την έναρξη των εργασιών του τεχνίτη και του συνεργείου ευφυούς ταχογράφου θα πρέπει να γίνει ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, από τον τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω, και κατά συνέπεια του Κανονισμού, εκτός των κυρώσεων που αναφέρονται σε αυτόν, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 17 του π.δ.78/88 (Α’ 34) όπως ισχύει, οι κυρώσεις του άρθρου 12 του ν.3534/07 (Α’40) όπως ισχύει, εφαρμόζοντας την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.3534/07 (Α’40)».

Υπενθυμίζεται ότι, η σχετική απόφαση για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη ταχογράφου δημοσιοποιήθηκε, από το υπουργείο Μεταφορών, τον περασμένο Αύγουστο.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο