ΑρχικήLOGISTICSΟι 35 δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για τα Logistics. Στην 47η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα

Οι 35 δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για τα Logistics. Στην 47η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα

Την υλοποίηση 35 δράσεων περιλαμβάνει το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Logistics» που ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.).

Επιμέλεια: Β. Βεγιάζη

Η Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο, καταλαμβάνει την 47η θέση στο δείκτη Logistics Performance Index της Παγκόσμιας Τράπεζας, υπολειπόμενη χωρών, όπως η Τσεχία (26η), Τουρκία (34η) και Σλοβακία (41η). Πρώτη είναι η Γερμανία και τέταρτη η Ολλανδία.

Με γνώμονα αυτό, το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Logistics» αποσκοπεί:

1.Να καταστεί η Ελλάδα ένα ηγετικό ευρωπαϊκό κέντρο logistics για διεθνές φορτίο, με έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας»

2.Τα εθνικά logistics να γίνουν αποδοτικά, αποτελεσματικά και βιώσιμα, με σκοπό τη μείωση του κόστους logistics για τον τελικό καταναλωτή.

3.Τα logistics να γίνουν ένα στρατηγικό μέρος των λειτουργιών του δημοσίου τομέα και να προσθέσουν αξία στις κρατικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι 35 δράσεις είναι χωρισμένες σε 4 περιοχές. Στην περιοχή A περιλαμβάνονται δράσεις με την υψηλότερη επίδραση και την μεγαλύτερη ευκολία υλοποίησης, στην περιοχή B δράσεις με μικρότερη επίδραση και μεγαλύτερη ευκολία υλοποίησης, στην περιοχή Γ με υψηλότερη επίδραση και μικρότερη ευκολία υλοποίησης και στην περιοχή Δ με μικρότερη επίδραση και μικρότερη ευκολία υλοποίησης.

Η Περιοχή A περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

-Διευκόλυνση των διαδικασιών διαχείρισης transit φορτίου και παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added-value)

-Μηχανισμός για την προσέλκυση transit εμπορευματικών ροών και προώθηση της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

-Μετατροπή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σε logistics hub διεθνούς εμβέλειας

-Απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών

-Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που επηρεάζει τα logistics

-Καθιέρωση ενός στιβαρού συστήματος road enforcement (ελέγχου στο δρόμο)

-Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του κύριου μέρους του σιδηροδρομικού δικτύου και ειδικότερα του μέρους που ανήκει στο ΤΕΝ-Τ

-Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του κύριου μέρους του οδικού δικτύου

-Δημιουργία κέντρων agrologistics

Η Περιοχή B περιλαμβάνει:

-Δημιουργία πολύ μεγάλων ολοκληρωμένων logistics clusters

-Διευκόλυνση των εμπορευματικών μεταφορών μέσω συμφωνιών με γειτονικές Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες

-Ορισμός διακυβέρνησης σχετικά με τις αρμοδιότητες του δημοσίου στα logistics

-Δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Logistics

-Προώθηση της τυποποίησης στην ελληνική αγορά logistics

-Προώθηση των εργαλείων χρηματοδότησης απευθείας από προγράμματα της ΕΕ

-Δημιουργία τραπεζικών υπηρεσιών χρηματοδότησης σχετικών με logistics

-Προώθηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας σχετικών με logistics

-Δημιουργία μίας Εθνικής Πλατφόρμας Logistics

-Πιστοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού logistics

Η Περιοχή Γ περιλαμβάνει:

-Μετατροπή των ελληνικών λιμένων σε logistics hubs διεθνούς εμβέλειας

-Outsourcing των logistics λειτουργιών του δημοσίου σε εταιρείες 3PL

-Εφαρμογή τεχνικών logistics στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

-Υποστήριξη δράσεων για την αύξηση του logistics outsourcing των ελληνικών εταιρειών

-Ενέργειες για την ανάπτυξη συνεργειών στα logistics

-Ενίσχυση της ροής ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικών με τα logistics (eCMR)

-Πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μεγαλύτερων εταιρειών logistics και μεταφορών

-Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων και πάρκων logistics τοπικής και εθνικής εμβέλειας

-Ανάπτυξη Συστημάτων Έξυπνων Μεταφορών (ITS)

-Ανανέωση του στόλου φορτηγών οχημάτων

Η Περιοχή Δ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

-Συμμόρφωση εταιρειών με διεθνή πρότυπα

-Ανασκόπηση των αναγκών για δημιουργία ακαδημαϊκών προγραμμάτων σχετικών με logistics

-Συμπερίληψη των logistics στα προγράμματα δια βίου μάθησης του δημοσίου

-Καταγραφή της περιβαλλοντικής επίπτωσης και δημοσίευση των αποτελεσμάτων

-Ανάπτυξη πρακτικών city logistics

-Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο