ΑρχικήLOGISTICSΠρος οριστική λύση για τις αποθήκες και εταιρείες logistics που λειτουργούν… μετέωρες. Αδειοδότηση εγκατεστημένων ΚΑΔ

Προς οριστική λύση για τις αποθήκες και εταιρείες logistics που λειτουργούν… μετέωρες. Αδειοδότηση εγκατεστημένων ΚΑΔ

Οριστική λύση σε ένα «ακανθώδες» ζήτημα που απασχολεί τον ευρύτερο κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών και των logistics προσπαθεί να δώσει το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής.

Επιμέλεια: Φώτης Φωτεινός

Το Συμβούλιο απέστειλε παρέμβαση στα υπουργεία Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Μεταφορών σχετικά με την αδειοδότηση των ήδη εγκατεστημένων Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ).

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, τα κύρια σημεία της οποίας φέρνει στη δημοσιότητα το metaforespress.gr, σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν.4512/2018, εντός δύο χρόνων από την έκδοση της ΚΥΑ, με ΦΕΚ Β’ 62/2018, όλα τα Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής (ΚΑΔ) του ν. 4302/2014 θα έπρεπε να είχαν αδειοδοτηθεί, τηρώντας τις προβλέψεις της εν λόγω ΚΥΑ.

Δεδομένου ότι τα ΚΑΔ, ως έννοια, δεν έχουν γίνει κατανοητά ούτε έχουν ενσωματωθεί στο σύνολο της εθνικής νομοθεσίας, οι εγκαταστάσεις αυτές συναντούν σημαντικές δυσκολίες για την υλοποίηση των προβλέψεων της ανωτέρω ΚΥΑ, κυρίως ως προς τα θέματα χωροθέτησής τους (χρήσεις γης).

Αποτέλεσμα αυτού είναι η πλειοψηφία των ΚΑΔ να μην έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία αδειοδότησής τους εντός της ταχθείσας από το νόμο προθεσμίας, ήτοι την 17.1.2020  και να  αντιμετωπίζουν σημαντικά θέματα κυρώσεων.

Σημειωτέον ότι, μεταξύ αυτών, που δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία αδειοδότησης, είναι και η πλειοψηφία των ΚΑΔ που στήριξαν και στηρίζουν τόσο αποτελεσματικά την εύρυθμη τροφοδοσία της αγοράς κατά την τρέχουσα πανδημία.

Για το λόγο αυτό, το Συμβούλιο, όπως υπογραμμίζεται, θεωρεί ότι το ανωτέρω ζήτημα πρέπει να εξεταστεί με το προσφορότερο τρόπο, καθώς όπως διαπιστώθηκε κατά την πρόσφατη υγειονομική κρίση-πανδημία, η Εφοδιαστική Αλυσίδα (άρα, και οι ανωτέρω επιχειρήσεις) ανταποκρίθηκε αμέσως και χωρίς υπαίτιες καθυστερήσεις σε όλες τις προκλήσεις που τέθηκαν για τον απρόσκοπτο και διαρκή ανεφοδιασμό όλης της χώρας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο