ΑρχικήLOGISTICSΣε ποιες γεωγραφικές περιοχές κατευθύνθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με τον ΠΣΕ

Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές κατευθύνθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με τον ΠΣΕ

Το «φράγμα» των 30 δισ. ευρώ έσπασαν οι ελληνικές εξαγωγές στο ενδεκάμηνο του 2018, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), με νέα μεγάλη άνοδο της τάξης του 17,6% και οδεύουν προς νέο ιστορικό ρεκόρ με τη συμπλήρωση του έτους.

Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής μέσα από μια στοχευμένη πολιτική κινήτρων για νέες επενδύσεις.

Εξίσου θετικοί είναι οι οιωνοί για τη νέα χρονιά, η οποία ξεκινάει με υψηλές προσδοκίες αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία. Και αυτό γιατί υπάρχει έντονη αβεβαιότητα στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον ενώ πληθαίνουν οι εκτιμήσεις για επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία αποτελεί τον βασικό προορισμό των ελληνικών προϊόντων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του ΠΣΕ και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Νοέμβριο του 2018 αυξήθηκαν κατά 426,5 εκατ. ευρώ ή κατά 16,3% και ανήλθαν στα 3,04 δισ. ευρώ από 2,62 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς πετρελαιοειδή, καθώς ενισχύθηκαν κατά 172,6 εκατ. ευρώ ή κατά 9,5% και έφθασαν στα 1,99 δισ. ευρώ από 1,82 δισ. ευρώ.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Νοέμβριος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Εισαγωγές 4.081,3 4.591,3 12,5%
Εξαγωγές 2.616,9 3.043,4 16,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.464,4 -1.547,9 5,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Εισαγωγές 3.362,6 3.283,6 -2,3%
Εξαγωγές 1.817,0 1.989,6 9,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.545,6 -1.294,0 -16,3%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,62 δισ. ευρώ ή κατά 17,6% και ανήλθαν σε 30,86 δισ. ευρώ από 26,23 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 20,34 δισ. ευρώ από 18,21 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,13 δισ. ευρώ ή κατά 11,7%.

Πως διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές

Ανοδικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Νοέμβριο του 2018, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 510 εκατ. ευρώ ή κατά 12,5% και ανήλθαν σε 4,59 δισ. ευρώ έναντι 4,08 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα 3,28 δισ. ευρώ από 3,36 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 79 εκατ. ευρώ ή κατά 2,3%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος- Νοέμβριος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Εισαγωγές 46.091,3 51.036,4 10,7%
Εξαγωγές 26.232,5 30.855,6 17,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -19.858,8 -20.180,8 1,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Εισαγωγές 35.448,3 36.657,2 3,4%
Εξαγωγές 18.216,4 20.344,5 11,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -17.231,9 -16.312,7 -5,3%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 αυξήθηκαν κατά 4,95 δισ. ευρώ ή κατά 10,7%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 51,04 δισ. ευρώ έναντι 46,09 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 36,66 δισ. ευρώ από 35,45 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,2 δισ. ευρώ ή κατά 3,4%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον Νοέμβριο του 2018 κατά 83,5 εκατ. ευρώ, ή κατά 5,7%, στα -1,55 δισ. ευρώ από -1,46 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 1,29 δισ. ευρώ από 1,55 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 251,6 εκατ. ευρώ, ή κατά 16,3%.

Στο ενδεκάμηνο του έτους, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε οριακά κατά 322 εκατ. ευρώ ή κατά 1,6%, στα 20,18 δισ. ευρώ από 19,86 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 16,31 δισ. ευρώ από 17,23 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 919,2 εκατ. ευρώ, ή κατά 5,3%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Νοέμβριο του 2018, παρατηρείται άνοδος προς όλους τους προορισμούς.

Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (+26,8%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (+6%).

Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 12,1% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 4,9%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών διαμορφώθηκε στο 54% από 49,5% τον Νοέμβριο του 2017, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 46% από 50,5% τον Νοέμβριο του 2017.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,6% και των τρίτων χωρών στο 34,4%.

Νοέμβριος 2018

Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
ΕΕ 1.294,7 1.642,0 26,8% 49,5% 54,0%
Τρίτες Χώρες 1.322,2 1.401,4 6,0% 50,5% 46,0%
ΣΥΝΟΛΟ 2.616,9 3.043,4 16,3%
Προορισμοί Εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* %
ΕΕ 1.165,0 1.305,4 12,1% 64,1% 65,6%
Τρίτες Χώρες 652,0 684,2 4,9% 35,9% 34,4%
ΣΥΝΟΛΟ 1.817,0 1.989,6 9,5%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Τα αντίστοιχα στοιχεία για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, δείχνουν ότι το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, διαμορφώθηκε στο 52,7% από 54% το ίδιο διάστημα του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 47,3% από 46% το 2017.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 68% και των τρίτων χωρών στο 32%.

Ιανουάριος- Νοέμβριος 2018

Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
ΕΕ 14.165,4 16.265,3 14,8% 54,0% 52,7%
Τρίτες Χώρες 12.067,1 14.590,3 20,9% 46,0% 47,3%
ΣΥΝΟΛΟ 26.232,5 30.855,6 17,6%
Προορισμοί Εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* %
ΕΕ 12.276,4 13.835,1 12,7% 67,4% 68,0%
Τρίτες Χώρες 5.940,0 6.509,4 9,6% 32,6% 32,0%
ΣΥΝΟΛΟ 18.216,4 20.344,5 11,7%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Νοέμβριο του 2018 όλοι οι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην των πρώτων υλών (-8,4%) και των μηχανημάτων που παρουσίασαν ελαφρά κάμψη (-2,2%).

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των πετρελαιοειδών (+35,2%), των χημικών (+26,2%), των ποτών και καπνού (+23,6%) και των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (+22,4%).

Νοέμβριος 2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 801,2 1.083,6 35,2%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 419,0 468,1 11,7%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 372,4 386,3 3,7%
ΧΗΜΙΚΑ 252,9 319,2 26,2%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 186,4 228,1 22,4%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 231,3 226,1 -2,2%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 170,0 155,8 -8,4%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 58,1 71,8 23,6%
ΛΑΔΙΑ 50,9 57,6 13,2%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 44,6 47,0 5,4%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2018 όλες οι κατηγορίες ήταν ανοδικές. Στο διάστημα αυτό ξεχώρισαν τα λάδια (+37,6%), τα πετρελαιοειδή (+32%), τα χημικά (+14,3%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (+14,2%).

Ιανουάριος – Νοέμβριος  2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 8.106,5 10.699,8 32,0%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 4.276,4 4.884,3 14,2%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 3.955,3 4.216,9 6,6%
ΧΗΜΙΚΑ 2.799,2 3.199,9 14,3%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.369,2 2.673,6 12,8%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 1.929,8 2.128,1 10,3%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.151,9 1.225,2 6,4%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 660,1 666,8 1,0%
ΛΑΔΙΑ 471,4 648,8 37,6%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 482,2 512,1 6,2%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο