ΑρχικήLOGISTICSΣτο +16,9% οι ελληνικές εξαγωγές στο 9μηνο του 2018. «Καμπανάκι» από ΠΣΕ για την αύξηση του ελλείμματος

Στο +16,9% οι ελληνικές εξαγωγές στο 9μηνο του 2018. «Καμπανάκι» από ΠΣΕ για την αύξηση του ελλείμματος

Σε θετικό έδαφος παρέμειναν και τον περασμένο Σεπτέμβριο οι ελληνικές εξαγωγές, διατηρώντας τη δυναμική που έχουν αναπτύξει από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, όπως προκύπτει από ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ).

Στον αντίποδα, «καμπανάκι» χτυπάει η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο ύστερα από ένα σημαντικό διάστημα αποκλιμάκωσης αρχίζει και πάλι να διευρύνεται. Η τόνωση του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να αντικατασταθούν εν μέρει τα εισαγόμενα προϊόντα από εγχωρίως παραγόμενα κρίνεται επιτακτική για να αποτραπεί η περαιτέρω αύξηση του ελλείμματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Σεπτέμβριο του 2018 αυξήθηκαν κατά 229 εκατ. ευρώ ή κατά 9,4% και ανήλθαν στα 2,65 δισ. ευρώ από 2,42 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 2,6% ή κατά 44,2 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 1,74 δισ. ευρώ από 1,69 δισ. ευρώ.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο 9μηνο του έτους (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2018), όπου οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,56 δισ. ευρώ ή κατά 16,9% και ανήλθαν σε 24,65 δισ. ευρώ από 21,1 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 16,33 δισ. ευρώ από 14,6 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,73 δισ. ευρώ ή κατά 11,9%.

Η πορεία των εισαγωγών

Ανοδικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 755 εκατ. ευρώ ή κατά 20% και ανήλθαν σε 4,52 δισ. ευρώ έναντι 3,77 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,14 δισ. ευρώ από 2,99 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 147,3 εκατ. ευρώ ή κατά 4,9%.

Οι εισαγωγές στο 9μηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 3,78 δισ. ευρώ ή κατά 10,1%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 41,04 δισ. ευρώ έναντι 37,27 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 29,60 δισ. ευρώ από 28,56 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,04  δισ. ευρώ ή κατά 3,7%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 κατά 526 εκατ. ευρώ, ή κατά 39,1%, στα –1,87 δισ. ευρώ από -1,34 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -1,397 δισ. ευρώ από – 1,294 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 103,1 εκατ. ευρώ, ή κατά 8%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Σεπτέμβριος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Εισαγωγές 3.772,7 4.527,7 20,0%
Εξαγωγές 2.426,2 2.655,3 9,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.346,5 -1.872,4 39,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 2.988,6 3.135,9 4,9%
Εξαγωγές 1.694,0 1.738,2 2,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.294,6 -1.397,7 8,0%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Στο εννεάμηνο του 2018 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 219 εκατ. ευρώ ή κατά 1,4%, στα –16,39 δισ. ευρώ από –16,17 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -13,27 δισ. ευρώ από -13,96 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 686,2 εκατ. ευρώ, ή κατά –4,9%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Εισαγωγές 37.267,8 41.044,5 10,1%
Εξαγωγές 21.101,5 24.658,9 16,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -16.166,3 -16.385,6 1,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 28.555,9 29.601,0 3,7%
Εξαγωγές 14.597,3 16.328,6 11,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -13.958,6 -13.272,4 -4,9%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Σεπτέμβριο του 2018, παρατηρείται άνοδος προς όλους τους προορισμούς.

Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (+10,7%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (+8,1%).

Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 1,7% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 4,5%.

Σεπτέμβριος 2018

Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.264,3 1.399,0 10,7% 52,1% 52,7%
Τρίτες Χώρες 1.161,9 1.256,3 8,1% 47,9% 47,3%
ΣΥΝΟΛΟ 2.426,2 2.655,3 9,4%
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.141,2 1.160,8 1,7% 67,4% 66,8%
Τρίτες Χώρες 552,8 577,4 4,5% 32,6% 33,2%
ΣΥΝΟΛΟ 1.694,0 1.738,2 2,6%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό διαμορφώθηκε στο 52,7% από 52,1% τον Σεπτέμβριο του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 47,3% από 47,9% τον Σεπτέμβριο του 2017.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 66,8% και των τρίτων χωρών στο 33,2%

Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2018

Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση 11.503,0 12.985,4 12,9% 54,5% 52,7%
Τρίτες Χώρες 9.598,5 11.673,5 21,6% 45,5% 47,3%
ΣΥΝΟΛΟ 21.101,5 24.658,9 16,9%
Προορισμοί Εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση 9.947,2 11.206,7 12,7% 68,1% 68,6%
Τρίτες Χώρες 4.650,1 5.121,9 10,1% 31,9% 31,4%
ΣΥΝΟΛΟ 14.597,3 16.328,6 11,9%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Σεπτέμβριο του 2018 όλοι οι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην των μηχανημάτων (-20,5%) και των τροφίμων και ζώντων ζώων (-8,2%).

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των λαδιών (+57%) των πετρελαιοειδών (+27,7%), των ποτών και καπνού (+23,2%) και των πρώτων υλών (+13,2%).

Σεπτέμβριος 2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 735,9 939,7 27,7%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 403,8 444,5 10,1%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 370,6 340,2 -8,2%
ΧΗΜΙΚΑ 269,3 284,8 5,8%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 205,5 208,0 1,2%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 231,7 184,3 -20,5%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 82,3 93,2 13,2%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 55,1 67,9 23,2%
ΛΑΔΙΑ 31,4 49,3 57,0%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 36,5 43,4 18,9%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2018 όλες οι κατηγορίες ήταν ανοδικές, πλην των ποτών και καπνού (-1,8%).

Στο διάστημα αυτό ξεχώρισαν τα λάδια (+35,9%), τα πετρελαιοειδή (+28,8%), και τα βιομηχανικά προϊόντα (+15,3%).

Ιανουάριος- Σεπτέμβριος  2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 6.572,4 8.462,5 28,8%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 3.424,6 3.947,0 15,3%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 3.206,4 3.453,2 7,7%
ΧΗΜΙΚΑ 2.278,1 2.554,2 12,1%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.926,0 2.152,5 11,8%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 1.551,8 1.673,3 7,8%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 823,8 919,5 11,6%
ΛΑΔΙΑ 395,1 537,0 35,9%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 546,8 536,9 -1,8%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 385,9 422,8 9,6%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο