ΑρχικήLOGISTICSΣτόχος της Κομισιόν μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη ως το 2050. Ο ρόλος των μεταφορών

Στόχος της Κομισιόν μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη ως το 2050. Ο ρόλος των μεταφορών

Ένα στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, έως το 2050, παρουσίασε η Κομισιόν.

Η στρατηγική δείχνει πώς η Ευρώπη μπορεί να δείξει τον δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα, επενδύοντας σε ρεαλιστικές τεχνολογικές λύσεις, στην ισχυροποίηση των πολιτών και ευθυγραμμίζοντας τη δράση της σε βασικούς τομείς, όπως η βιομηχανική πολιτική, η χρηματοδότηση ή η έρευνα -ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται η κοινωνική δικαιοσύνη για μια δίκαιη μετάβαση.

Επ’ αυτού η επίτροπος Μεταφορών Violeta Bulc δήλωσε «Όλοι οι τρόποι μεταφοράς θα πρέπει να συμβάλουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του συστήματος κινητικότητάς μας.

Σκοπός είναι να έχουμε μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Αυτός ο σκοπός απαιτεί μια προσέγγιση που θα περιλαμβάνει οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, ισχυρή αύξηση της ικανότητας του σιδηροδρομικού δικτύου και μια πολύ πιο αποτελεσματική οργάνωση του συστήματος μεταφορών, βάσει της ψηφιοποίησης κίνητρα για αλλαγή των συμπεριφορών εναλλακτικά καύσιμα και έξυπνες υποδομές και παγκόσμιες δεσμεύσεις. Όλα αυτά με γνώμονα την καινοτομία και τις επενδύσεις».

Το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον καλύπτει σχεδόν όλες τις πολιτικές της ΕΕ και συμβαδίζει με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού που είναι να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2°C και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να διατηρηθεί στους 1,5°C.

Για την ΕΕ, η κλιματική ουδετερότητα θα πρέπει να έχει επιτευχθεί έως το 2050.

Πρόθεση αυτής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής δεν είναι να τεθούν ποσοτικοί στόχοι, αλλά να υπάρξει ένα όραμα και μια κατεύθυνση, να χαραχτεί ένα σχέδιο που θα εμπνεύσει τους συντελεστές, τους ερευνητές, τους επιχειρηματίες αλλά και τους πολίτες, ώστε να αναπτύξουν νέες και καινοτομικές βιομηχανικές μονάδες, επιχειρήσεις και συναφείς θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το τελευταίο ειδικό Ευρωβαρόμετρο (Νοέμβριος του 2018) το 93% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και το 85% συμφωνούν ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν οικονομική μεγέθυνση και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Με το όραμα που παρουσιάστηκε, η ΕΕ μπορεί να πληροφορήσει τον υπόλοιπο κόσμο πώς να επιτύχει συλλογικά τη δημιουργία ενός καθαρού πλανήτη και να αποδείξει ότι ο μετασχηματισμός της οικονομίας είναι δυνατός και επωφελής.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική εξετάζει ποιες επιλογές έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες και πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των Ευρωπαίων.

Επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει ότι η μετάβαση αυτή είναι κοινωνικά δίκαιη και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και της βιομηχανίας της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και διατηρήσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενώ επίσης βοηθά να απαντηθούν άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ή η απώλεια της βιοποικιλότητας.

Ο δρόμος για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία θα απαιτούσε κοινή δράση σε επτά στρατηγικούς τομείς: ενεργειακή απόδοση· εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καθαρές, ασφαλείς και συνδεδεμένες μετακινήσεις· ανταγωνιστική βιομηχανία και κυκλική οικονομία· υποδομές και διασυνδέσεις· βιοικονομία και φυσικές καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα· δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα για την αντιμετώπιση των υπολειπόμενων εκπομπών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο