ΑρχικήLOGISTICSΣΥΝΔΔΕ&L: Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής δεν πρέπει να θεσμοθετηθεί ως έχει

ΣΥΝΔΔΕ&L: Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής δεν πρέπει να θεσμοθετηθεί ως έχει

Τις προτάσεις του για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων απέστειλε, με επιστολή στο Συμβούλιο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, o ΣΥΝΔΔΕ&L.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το ΕΣ για τα ΕΠ Εφοδιαστικής δεν πρέπει να θεσμοθετηθεί ως έχει.

H επιστολή

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μας γνωστοποιήθηκε η ύπαρξη ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΕΣ) Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) στην Ελληνική Επικράτεια, μέρος του οποίου αφορά Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Ειδικότερα, το τμήμα του ΕΣ που αφορά Πάρκα Εφοδιαστικής παρουσιάστηκε από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στο Συμβούλιο στις 13/12/2017 και στις 21/12/2017 μας απεστάλη η σχετική μελέτη, με χρονικό περιορισμό για την κατάθεση των όποιων σχολίων μας το αργότερο έως 22/12/2017!

Λαμβάνοντας υπόψη την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του ΕΣ, αναφορικά με την εφοδιαστική, δεν συμφωνούμε και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την πίεση του χρόνου/ προθεσμίας που μας ετέθη για να τοποθετηθούμε.

Εκφράζουμε την απογοήτευση μας, όπως και άλλοι κοινωνικοί φορείς και μέλη του Συμβουλίου Εφοδιαστικής για την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην σύνταξη της μελέτης, η οποία αγνόησε φορείς, επιχειρήσεις του κλάδου αλλά κυρίως το Συμβούλιο Εφοδιαστικής.

Μελετήσαμε και εξετάσαμε, μέσα στο ελάχιστο χρονικό περιθώριο που εδόθη και με την βοήθεια του τεχνικού Συμβούλου κ. Εμμ. Μπαλτά, το κείμενο του ΕΣ που μας αφορά και θεωρούμε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να λάβει χαρακτηριστικά και ισχύ θεσμικού κειμένου και να αποτελέσει πλαίσιο κατευθύνσεων ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής στην Ελληνική Επικράτεια, εάν πρώτα δεν υπάρξει διάλογος και επεξεργασία του από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε σχετικές επισημάνσεις μας :

-Όπως εξειδικευμένα στελέχη των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής και μέλη του Συμβουλίου, σχολίασαν, ο υπολογισμός των μεγεθών των ΕΠ Εφοδιαστικής στην ελληνική επικράτεια, στηρίζεται σε λαθεμένες εκτιμήσεις και υπολογισμούς φόρτου εφοδιαστικής.

Εκτιμά τα μεγέθη του διερχόμενου από τον Πειραιά φορτίου, στατικά και αποκλειστικά και μόνον αυτά, αποκλείει φόρτους της υπόλοιπης χώρας, ειδικότερα αυτούς των οδικών μεταφορών, ή μεγάλους φόρτους που δημιουργούνται ως συμπληρωματική δραστηριότητα του εμπορίου και της βιομηχανίας, με συνέπεια το συνολικό μέγεθος των 11.500 στρ. που προβλέπει για ΕΠ Εφοδιαστικής στο σύνολο της χώρας, να μην είναι επαρκές.

-Στο βασικό συμπέρασμα της Μελέτης, ρητά αναφέρεται ότι τα Πάρκα του πίνακα, και μόνον αυτά, θα έχουν το προνόμιο να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κεφαλαία από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

-Στο πλαίσιο του ΕΣ προκρίνονται και χωροθετούνται πέντε (5) εκτάσεις για Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας σε όλη την ελληνική επικράτεια και μόνον αυτά. (βλ. πίνακα) Ειδικότερα στην Δυτική Αττική προκρίνεται ΕΠ, επιφανείας 2.000 στρ ενώ ήδη, υπάρχουν στην αχαρακτήριστη ζώνη Ασπροπύργου, 4.000στρ. άτυπης συγκέντρωσης επιχειρήσεων εφοδιαστικής και πλήθος άλλων επιχειρήσεων – μελών μας είναι εγκατεστημένες σε άτυπες συγκεντρώσεις στην Μάνδρα, στη Μαγούλα και αλλού.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση των άτυπων  συγκεντρώσεων, ανά την επικράτεια, παρέχοντας στις επιχειρήσεις τα απαραίτητα και αναγκαία λειτουργικά, θεσμικά και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Πέραν των αναφερομένων και στο πλαίσιο του αναμενόμενου διαλόγου υπάρχουν και άλλα σημεία στα οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά.

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι το ΕΣ για τα ΕΠ Εφοδιαστικής δεν πρέπει να θεσμοθετηθεί ως έχει. Χρειάζεται χρόνος, εκτεταμένη συζήτηση και ουσιαστική συμμετοχή και γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Εφοδιαστικής, των εμπλεκόμενων φορέων και των Επιχειρήσεων – Μελών μας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο